Eksporto lyderių programa "Sparnai"

Eksporto lyderių programa „Sparnai“ – tai praktinė programa, kurios metu dalyvis dirba dviejose Lietuvos eksportuojančiose įmonėse ir įgyja tarptautinės patirties. Dalyviai realiai prisiliečia prie tarptautinio verslo vystymo, naujų produktų įvedimą į užsienio rinkas, pritaiko savo kūrybiškus sprendimus ir sustiprina savo karjeros galimybes pasibaigus studijoms. Jauniems žmonėms – tai galimybė įgyti eksporto proceso valdymo, vadybos ir konsultavimo žinių ir prisidėti prie tarptautinių projektų įgyvendinimo.

Pagrindinė programos „Sparnai“ dalis – rotacijos Lietuvos eksportuojančiose įmonėse. Kiekvienas dalyvis, studentas stažuosis 2-ose Lietuvos eksportuojančiose įmonėse su realiais projektais, atsakingomis užduotimis. Tad tai nėra tik stažuotė, o reali galimybė prisidėti prie įmonės veiklos gerinimo, eksporto skatinimo.

Programoje dalyvauja KTU bakalauro studijų „Verslas ir antreprenerystė“ studentai.

Eksporto plėtros specialistų poreikis rinkoje yra didelis ir dalyvavimas šioje programoje suteikia pranašumą prieš kitus rinkoje esančius specialistus.

Kontaktinis asmuo: Programos koordinatorė Giedrė Lapytė – Zdanavičė, el.p. [email protected], tel.+370 605 03475