Paskolos "Alternatyva"

Paskolos, suteikia galimybę SVV gauti reikiamą finansavimą verslui per alternatyvius finansavimo teikėjus. Gali būti teikiamos paskolos, skirtos SVV subjekto investicijoms finansuoti ir (ar) apyvartinio kapitalo trūkumui papildyti, jeigu toks finansavimas yra susijęs su SVV subjekto naujos veiklos pradėjimu arba esamos veiklos palaikymu, stiprinimu ar plėtra.

Daugiau informacijos: https://invega.lt/verslui/pradedu-versla/paskolos/40/skolinimas-verslui-per-alternatyvius-finansuotojus-alternatyva-15