Rizikos kapitalo priemon4 "Akseleratorius 2"

Rizikos kapitalo priemonė, skirta skatinti inovacinę veiklą, investuojant į besikuriančias ir perspektyvias labai mažas, mažas įmones.

Pagal priemonę: • Veikia iki-akceleravimo programą, skirta idėjų generavimui ir komandų formavimui. Idėjų vystymui, produktų ar paslaugų kūrimui komandoms bus teikiamos mentorystės paslaugos, o atrinktiems programos dalyviams – finansinė pagalba. • Veikia akceleravimo programa, kurią sudaro mokymai, paskaitos, konsultavimas įmonės kūrimo, teisės, lėšų pritraukimo, pardavimų ir kitais klausimais. Programos pagalba bus stiprinamos įmonės, auginamos kompetencijos ir vystomi produktai bei plėtojamas verslas, taip pat suteikiamos ir pradinės rizikos kapitalo investicijos labai mažoms, mažoms įmonėms (MĮ). • Vykdomos investicijos į labai mažas, mažas įmones (MĮ) priešankstyvojoje ir ankstyvojoje stadijose.

Į fondo valdytojus gali kreiptis:

  1. Asmenys, turintys perspektyvių, inovatyvių verslo idėjų ir norintys jas vystyti.
  2. Labai mažos, mažos įmonės.