Muitinės departamentas. Apsilankymas Medininkų memoriale

Sudaroma galimybė mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, įstaigų ir organizacijų grupėms apsilankyti Muitinės muziejaus filiale – Medininkų memoriale.

Praktinio mokymo tikslas supažindinti lankytojus su sovietinės kariuomenės, omonininkų agresija prieš atkurtos Lietuvos nepriklausomybę, muitinės postų užpuldinėjimus bei tragiškais 1991 m. liepos 31 d. įvykiais Medininkų pasienio poste. Autentiškas vagonėlis, jame eksponuojamos pirmosios muitininkų ir kitų pareigūnų darbo vietos Medininkų pasienio poste, taip pat eksponuojamos darbo priemonės, tragiškai žuvusiųjų pareigūnų nuotraukos, daiktai, autentiški muitinės ir pasienio posto registracijos žurnalai. Memorialas žuvusiesiems, prie kurio galima atiduoti pagarbą, padėti gėlių, uždegti žvakes.

Žmonės supažindinami su tikraisiais tragiškais įvykiais Medininkų pasienio poste, sudaroma galimybė betarpiškai pajusti agresoriaus padarytą žalą, pamatyti autentišką aplinką, darbo sąlygas, kuriomis dirbo pirmieji muitinės, policijos ir pasienio pareigūnai.

Kiekvienų metų liepos 31 d. vyksta valstybinis renginys, skirtas paminėti Medininkų žudynes.

Tikslinė grupė: mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, įstaigų ir organizacijų darbuotojai;

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Pasieniečių g. 10, Medininkai, Vilniaus r.

Paslaugos teikimo ypatumai: Lankytojų grupės priimamos tik iš anksto susitarus tel. (8 5) 279 6346, el. paštu [email protected]; Memorialo lankymas, ekskursijos, edukacinės programos ir renginiai nemokami; Savarankiškos ekskursijos negalimos.

Kontaktinis asmuo: Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės muziejaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Semėnas, tel. (8 5) 279 6346, el. paštas: [email protected]; [email protected]