Muitinės departamentas. Apsilankymas muitinės muziejuje

Sudaroma galimybė mokiniams, aukštųjų mokyklų studentams, įstaigų ir organizacijų grupėms apsilankyti Muitinės muziejuje.

Praktinio mokymo tikslas – supažindinti lankytojus su muitinės istorija, išskiriant sovietinės kariuomenės, omonininkų agresiją prieš atkurtos Lietuvos nepriklausomybę, muitinės postų užpuldinėjimus ir tragiškus 1991 m. liepos 31 d. įvykius Medininkų pasienio poste, Muitinės veikla. Muitinės muziejaus ekspozicijoje: autentiški eksponatai, nuotraukos, atvirukai, dokumentai apie muitinių, pasienio perėjimo punktų veiklą, eksponuojamos įvairių laikotarpių muitininko uniformos, darbo priemonės, sulaikyti kontrabanda gabenti daiktai, medžiaga apie represuotus muitininkus ir omonininkų agresiją prieš atkurtos Lietuvos nepriklausomybę; pasaulio šalių įvairiomis progomis gauti įdomūs suvenyrai.

Lankytojas gauna įdomios istorinės ir veiklos apie muitinę informacijos, gali įsivertinti savo galimybes ir siekiamybes tapti muitininku, lankytojui praplečiamas akiratis apie narkotinių medžiagų, kontrabandos daromą žalą, suteikiamos papildomos žinios, asmuo gali priimti sprendimą ar savo ateitį sieti su muitininko profesija. Muziejaus ekspozicija interaktyvi, todėl įdomi įvairaus amžiaus moksleiviams ir jaunimui.

Tikslinė grupė: mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai, įstaigų ir organizacijų darbuotojai;

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Jeruzalės g. 25, LT-08420, Vilnius;

Paslaugos teikimo ypatumai: Lankytojų grupės priimamos tik iš anksto susitarus tel. (8 5) 279 6346, el. paštas [email protected]; Muziejaus lankymas, ekskursijos ir edukacinės programos nemokamos.

Kontaktinis asmuo: Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Muitinės muziejaus vyriausiasis specialistas Mindaugas Semėnas, tel. (8 5) 279 6346, el. paštas: [email protected]; [email protected];