Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos įvairūs edukaciniai ir pilietiškumo renginiai jaunimui

1. Seminarai aukštesniojo ir aukštojo mokslo įstaigose. Seminarai nacionalinio saugumo, gynybos, strateginės komunikacijos, mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo ugdymo klausimais. Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos

2. Pilietiškumo renginys jaunimui. išskirtinį dėmesį skiriant jaunimui iš tautinių bendruomenių. Organizuojamas kasmet. Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

3. Nevyriausybinių jaunimo organizacijų atstovų išvykos į Lietuvos kariuomenės dalinius. Išvykos vykdomos siekiant supažindinti su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos karių kariniu rengimu. Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Lietuvos kariuomene.

4. Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“. Organizuojamas kasmet. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą ir istorinę savimonę, skatinti savo gyvenamosios aplinkos (krašto) Laisvės kovų paveldo pažinimą, domėjimąsi Lietuvos gynybos sistema ir būdais. Konkurso uždaviniai: skatinti domėjimąsi savo krašto Laisvės kovų istorija ir ją menančiais materialiais ir nematerialias objektais bei Lietuvos valstybės šimtmečio palikimu; supažindinti su neginkluoto pasipriešinimo būdais ir galimybėmis; stiprinti bendruomeniškumą ir pilietinį tapatumą įvairiuose Lietuvos regionuose; ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus. Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Vilniaus universiteto Istorijos fakultetu, Lietuvos istorijos mokytojų asociacija.

5. Mokinių rašinių konkursas „Mes esame NATO“. Konkursu siekiama skatinti mokinių domėjimąsi ir sustiprinti jų žinias nacionalinio saugumo ir gynybos, atsparumo šiuolaikinėms grėsmėms, moderniųjų laikų istorijos klausimais, ugdyti mokinių pilietiškumą, lavinti jų kūrybiškumą ir bendrąsias kompetencijas, o taip pat supažindinti visuomenę su NATO veikla ir jos svarba Lietuvos saugumui. Konkursas skirtas 8-12 klasių mokiniams. Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

6. Pasirenkamasis kūno kultūros modulis „Krašto gynyba“. Modulis skirtas 9–12 klasių moksleiviams (neformalus ugdymas) (vieta – mokyklose arba Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje). Tikslinė grupė 14–18 m. moksleiviai. Organizuoja Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos kartu su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Kontaktinis asmuo: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja Audronė Kaladžinskienė, el. pašto adresas [email protected], tel. (8 5) 210 3883