Nacionalinis jaunimo plakatų konkursas „Apgynę laisvę“

Skirtas 1991 m. sausio įvykiams paminėti. Konkursu siekiama skatinti jaunimą domėtis Lietuvos laisvės kovų istorija, ugdyti pilietiškumą, puoselėti tautinius jausmus ir istorinę atmintį, skatinti kūrybiškai pažvelgti į istorinius įvykius, formuoti ir perteikti savitą jų vertinimą meninėmis formomis.

Plakato tema turi atitikti 1987–1991 m. Lietuvos istorijos laikotarpį. Siūlomos temos (sąrašas yra rekomendacinio pobūdžio): „Tautos kova dėl nepriklausomybės atgavimo“, „Sovietų okupacija ir vykdytos represijos“, „Sąjūdžio veikla ir politiniai siekiai“, „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“, „Lietuvos ekonominė blokada“, „1991 m. sausio mėnesio įvykiai“, „SSRS pastangos užgniaužti nepriklausomybę“, „Lietuvos tarptautinis pripažinimas“.

Tikslinė grupė: Bendrojo ugdymo mokyklų, aukštųjų mokyklų, profesinių mokymo įstaigų moksleiviai ir studentai

Darbai pateikiami iki kiekvienų metų gruodžio vidurio. A2 formato tinkamos spausdinimui rezoliucijos plakatai laukiami el. pašto adresu [email protected].

Vertinant darbus vadovaujamasi šiais kriterijais:

  1. plakato atitiktis konkurso nuostatams ir tematikai;
  2. meninio darbo kokybė;
  3. originalumas ir įtaigumas;
  4. aktualumas ir perduodamos žinios aiškumas;
  5. meninės formos pasirinkimo ir turinio atitikimas;
  6. plakato forma, leidžianti jį eksponuoti ir pristatyti viešojoje erdvėje.

Visa informacija apie konkursą, nuostatai, registracijos anketa: http://kam.lt/lt/moksleiviams/konkursai_2895/nacionalinis_jaunimo_plakatu_konkursas_apgyne_laisve.html

Konkursą organizuoja: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos.

Konkurso partneriai: Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Vilniaus dailės akademija, Nepriklausomybės gynėjų sąjunga.

Kontaktinis asmuo: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kranauskienė, el. paštas: [email protected], tel. (8 706 72 378)