Nacionalinis mokinių konkursas „Praeities stiprybė – dabarčiai“.

Organizuojamas kasmet spalio – gegužės mėn. (4 etapai) Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pilietiškumą ir istorinę savimonę, skatinti savo gyvenamosios aplinkos (krašto) Laisvės kovų paveldo pažinimą, domėjimąsi Lietuvos gynybos sistema ir būdais.

Konkurso uždaviniai: skatinti domėjimąsi savo krašto Laisvės kovų istorija ir ją menančiais materialiais ir nematerialias objektais bei Lietuvos valstybės šimtmečio palikimu; supažindinti su neginkluoto pasipriešinimo būdais ir galimybėmis; stiprinti bendruomeniškumą ir pilietinį tapatumą įvairiuose Lietuvos regionuose; ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą ir tiriamuosius gebėjimus.

Kūrybinės – tiriamosios užduoties įgyvendinimo principai remiasi paprasta „formule“ – surask – pažink – atskleisk – papasakok: Surask: dalyviai išsirenka jiems aktualų Laisvė kovas menantį materialaus ar nematerialaus paveldo objektą ir / ar reiškinį savo gyvenamojoje vietoje. Pažink: konkurso dalyviai aiškinasi, koks tai objektas ir / ar reiškinys, kokios yra jo atsiradimo aplinkybės, istorija, jo reikšmė praeičiai ir dabarčiai. Atskleisk: dalyviai, pasitelkdami originalią ir šiuolaikišką kūrybinę – tiriamąją prieigą, atskleidžia Laisvės kovas menantį objektą ir / ar reiškinį. Papasakok: dalyviai, per savo kūrybinį – tiriamąjį darbą (5 min. trukmės vaizdo įrašą) papasakoja pasirinktąją Laisvės kovų istoriją.

Tikslinė grupė: 8-12 klasių moksleiviai

Paslaugos teikimo ypatumai: Dalyvavimas nemokamas.

Dešimt geriausius darbus pateikusių komandų kviečiamos dalyvauti „Pilietinio sąmoningumo ir istorijos dienos“ renginiuose Vilniaus universitete bei apsilankyti Lietuvos kariuomenės dalinyje ir su Lietuvos valstybingumu susijusiuose objektuose ir apdovanojamos specialiais prizais.

Trijų pirmųjų vietų laimėtojai apdovanojami konkurso diplomais ir prizais, o visos konkurse dalyvavusios komandos ir jas kuravę mokytojai apdovanojami padėkos raštais.

Konkursą organizuoja: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Projekto partneris: Naujienų portalas 15min.lt

Visa informacija apie konkursą, nuostatai, registracijos anketa: http://kam.lt/lt/moksleiviams/konkursai_2895/praeities_stiprybe.html

Kontaktinis asmuo: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vyriausioji specialistė Lina Kranauskienė, el. pašto adresas [email protected], tel. (8 706 72 378)