Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo kursai

Tikslinė grupė: jaunimas nuo 18 m.

Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo kursas Nr. 1 (bazinis arba įvadinis kursas). Kursas, dalyviams suteikiantis tokias žinias, supratimą ir požiūrius, kad jie savarankiškai galėtų taikyti neprievartinio pasipriešinimo veiksmus iškilus grėsmėms nacionaliniam saugumui taikos metu ar prieš užsienio agresorių.

Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo kursas Nr. 2 (pasyvusis pilietinis pasipriešinimas). Kursas, dalyviams suteikiantis tokias žinias ir gebėjimus, kad jie individualiai galėtų identifikuoti prieš juos nukreiptus priešininko (okupanto) veiksmus, taip pat, pasinaudodami atmintine, teikti draugiškoms karinėms pajėgoms informaciją apie priešo sausumos karinę techniką-ginkluotę bei pagilinti savo gebėjimą taikyti pilietinio pasipriešinimo žinias planuojant pasipriešinimo veiksmus.

Pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo kursas Nr. 3 (aktyvusis pasipriešinimas arba pilietinio pasipriešinimo kuopelės).

Išgyvenimo kursas Nr. 1. Kurso dalyviai mokomi tinkamo elgesio ir veiksmų ekstremalių situacijų metu: supažindinami su civilinės saugos ženklų reikšmėmis bei garsiniais signalais, išmoksta teikti pirmąją medicininę pagalbą, sužino ir mokosi praktiškai pritaikyti elgesio ekstremalių situacijų metu (evakuacijos iš pastato, elgesio užgrobimo, pagrobimo arba teroro akto metu) taisykles, įgyja orientavimosi vietovėje, nukentėjusiojo apsaugos nuo šilumos praradimo, mazgų rišimo, ugnies išgavimo, susišildymo, individualaus ir grupinio būsto įrengimo parankinėmis priemonėmis, maisto gamybos, vandens išgavimo šalto ir karšto oro sąlygomis ir parengimo vartojimui žinių ir praktinių įgūdžių.

Baigusiems kiekvieną kursą, išduodamas baigimo liudijimas.

Kontaktinis asmuo: Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo skyriaus vedėja vedėja Audronė Kaladžinskienė, el. pašto adresas: [email protected], tel. (8 706 84 703)