Generolo J.Žemaičio Lietuvos karo akademijos informacinės ir edukacinės veiklos, kuriose gali dalyvauti ir jaunimas

  1. Parama Lietuvos šaulių sąjungos jaunųjų šaulių rengimo procese. Jauniesiems šauliams sudaromos sąlygos organizuoti renginius Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos teritorijoje, skiriami pratybų instruktoriai. Tikslinė grupė – 11–17 metų amžiaus Lietuvos šaulių sąjungos veikloje dalyvaujantys moksleiviai (vieta – akademija arba kita Lietuvos šaulių sąjungos pasirinkta vieta).

  2. Renginys „Kovo 11-osios laužai“ ant Stalo kalno Vilniuje. Jaunimui suteikiama galimybė rengti pasirodymus, dalyvauti žiūrovų teisėmis). Tikslinė grupė – įvairaus amžiaus dalyviai.

Asmuo kontaktams: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos G9 (Komunikacijos ir viešojo bendradarbiavimo skyriaus) viršininkas mjr. Donatas Suchockis, el. paštas: [email protected], tel. (8 620) 489 76.