Lietuvos Banko stipendija studentams

Vilniaus universiteto (VU) Kiekybinės ekonomikos studijų programos studentai nuo šiol gali pretenduoti į Lietuvos banko stipendiją. Kiekvienų mokslo metų pradžioje bus skiriamos trys stipendijos – po vieną kiekvieno VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos kurso studentui (-ei) (įstojusiam (-iai) į pirmą kursą, antro ir trečio kurso studentams). Stipendija yra lygi penkiems Vyriausybės nustatytiems minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžiams (nuo 2022 m. 1 MMA – 730 Eur). Tai nustatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintuose Lietuvos banko stipendijos skyrimo nuostatuose.

Kiekybinės ekonomikos studijų programą Lietuvos bankas ir VU įsteigė 2018 m. Ji dėstoma anglų kalba ir unikali tuo, kad sujungia finansų, ekonomikos ir duomenų mokslus, pasitelkia naujausias mokymo priemones. Programa trunka trejus metus.

Paslaugos teikimo ypatumai: Stipendija skiriama du kartus per metus. Stipendija bus skiriama įvertinus aukštus akademinius pasiekimus (studentų – egzaminų pažymius, o stojančiųjų – stojamąjį balą) ir motyvaciją (vertinamas motyvacinis laiškas, studentui paskirto mentoriaus rašytinė rekomendacija (stojantiesiems nereikia pateikti) ir motyvacija pokalbio metu). Studentai ir stojantieji prašymą skirti stipendiją turi pateikti kiekvienais metais iki stojamųjų egzaminų pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. (imtinai). Prašymas skirti stipendiją teikiamas laisva forma Strategijos ir valdysenos departamento Žmogiškojo kapitalo skyriui adresu [email protected], preambulėje nurodant „Dėl stipendijos skyrimo“. Tas pats studentas stipendiją galės gauti kelerius metus iš eilės.

Daugiau informacijos: https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-skatina-gabiausius-studentus-isteige-stipendijas