Lietuvos Banko stipendija studentams

Lietuvos Banko stipendija studentams

Kiekybinės ekonomikos studijų programą Lietuvos bankas ir Vilniaus universitetas (VU) įsteigė 2018 m. Ji dėstoma anglų kalba ir unikali tuo, kad sujungia finansų, ekonomikos ir duomenų mokslus, pasitelkia naujausias mokymo priemones. Programa trunka trejus metus. VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos studentai gali pretenduoti į Lietuvos banko stipendiją. Kiekvienų mokslo metų pradžioje skiriamos trys stipendijos – po vieną kiekvieno VU Kiekybinės ekonomikos studijų programos kurso studentui (-ei). Stipendija yra lygi penkiems Vyriausybės nustatytiems minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydžiams. Tai nustatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintuose Lietuvos banko stipendijos skyrimo nuostatuose.

Stipendija skiriama įvertinus aukštus akademinius pasiekimus (studentų – egzaminų pažymius, o stojančiųjų – stojamąjį balą) ir motyvaciją (vertinamas motyvacinis laiškas, studentui paskirto mentoriaus rašytinė rekomendacija (stojantiesiems nereikia pateikti) ir motyvacija pokalbio metu). Studentai ir stojantieji prašymą skirti stipendiją turi pateikti kiekvienais metais iki stojamųjų egzaminų pabaigos, tačiau ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. (imtinai). Prašymas skirti stipendiją teikiamas laisva forma Strategijos ir valdysenos departamento Žmogiškojo kapitalo skyriui adresu [email protected], preambulėje nurodant „Dėl stipendijos skyrimo“. Tas pats studentas stipendiją gali gauti kelerius metus iš eilės.

Daugiau informacijos galima rasti čia.