Studentų praktika

Studentų praktika Lietuvos banke

Siekiame pritraukti kuo daugiau iniciatyvių, motyvuotų ir atsakingų specialistų, todėl suteikiame galimybę aukštųjų mokyklų studentams atlikti profesinę arba savanorišką praktiką įvairiuose struktūriniuose Lietuvos banko padaliniuose.

Praktikos tikslai • Supažindinti studentus su valstybės centrinio banko veiklos principais. • Padėti studentams ugdyti praktinius gebėjimus, taikant universitete įgytas teorines žinias. • Perteikti studentams Lietuvos banko tarnautojų patirtį ir taip padėti aukštosioms mokykloms rengti aukštos kvalifikacijos specialistus.

Tikslinė grupė: Praktiką Lietuvos banke gali atlikti aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų programos studentai, bakalauro studijų (baigę ne mažiau kaip du kursus) bei antrosios pakopos (magistrantūros) studentai.

Paslaugos ypatumai: Kandidatuoti galima į ne daugiau kaip 3 praktikos sritis. Prašymus atlikti praktiką pateikę studentai atrenkami atsižvelgiant į kandidatų motyvacinius argumentus ir tikslus, kurių ketinama siekti atliekant praktiką. Su priimtais studentais sudaroma trišalė praktinio mokymo (praktikos trukmė 2–3 mėn.) arba savanoriško praktikos mokymo (praktikos trukmė ne ilgesnė kaip 2 mėn.) sutartis.

Praktikos metu studentams yra suteikiama galimybė pritaikyti jų studijų metu įgytas teorines žinias praktikoje, geriau susipažinti su Lietuvos banko veikla bei įgyti darbo patirties.

Kontaktinis asmuo: Darbdavio įvaizdžio ir atrankų partneris Rasa Vėgelė [email protected]