V. Jurgučio premijos už mokslinius darbus

V. Jurgučio premijos už mokslinius darbus

Ji įamžina akademiko profesoriaus Vlado Jurgučio, pirmojo Lietuvos banko valdytojo, nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Vlado Jurgučio premija skiriama siekiant pažymėti reikšmingiausius per pastaruosius penkerius metus Lietuvos ekonomistų arba su Lietuvos mokslo institucijomis susijusių užsienio šalių ekonomistų mokslinės veiklos rezultatus – publikuotus mokslinius straipsnius, išleistas mokslo monografijas arba kitas knygas. Pirmenybė teikiama tokioms temoms kaip centrinio banko veikla, pinigų politika, makroprudencinė politika, bankininkystė, mokėjimai ir atsiskaitymai, investavimas ir kitoms su Lietuvos banko vykdoma veikla susijusioms temoms.

Paslaugos teikimo ypatumai: Pretendentus gauti premijas siūlyti galima kiekvienais metais nuo rugpjūčio 15 d. iki rugsėjo 30 d. pateikiant atitinkamus Nuostatuose nurodytus dokumentus. Dokumentus galima pristatyti tiesiogiai arba paštu į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius, arba atsiųsti elektroniniu paštu [email protected]