Kauno regioninio valstybės archyvas. Vytauto Didžiojo universiteto HF studentų istorikų archyvistikos kurso praktika

Praktikos metu skaitomos paskaitos supažindinama su archyvo, jo skyrių, saugyklų veikla, popieriaus restauravimo procesu, saugojamais dokumentais, dokumentų paieškos sistemomis, studentai praktikos metu atlieka užduotis. Supažindinti su Lietuvos valstyvės istorijos šaltiniais, skatinti mokytis kitų kalbų, pristatyti archyvisto, istoriko profesiją.

Tikslinė grupė: studentai

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: studentų praktika organizuojama Kauno regioniniame valstyvės archyve (Maironio g. 28B, Kaunas).

kita aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informacija: data ir laikas derinami iš anksto (mokslo metų pradžioje); trukmė - 3 savaitės (pagal poreikį ir COVID – 19 situaciją), ypatingų reikalavimų nėra, tik COVID-19 situacijos reikalavimai dėl asmens apsaugos priemonių. Paslauga nemokama.

Kontaktinis asmuo: KRVA Dokumentų valdymo skyriaus vedėja Kristina Stanišauskė, el. p. [email protected] .