Lietuvos valstybės naujasis archyvas. Edukacinė pamoka kovo 11 -ajai paminėti

Edukacinė pamoka Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti: „Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi“

Tikslas – suteikti žinių, kurios susijusios su Kovo 11-ąja, pažinti Valstybę, apmąstyti nacionalines vertybes, suvokti nacionalinės kultūros tapatumo išsaugojimo ir puoselėjimo svarbą, stiprinti tautinį ir pilietinį solidarumą, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie Lietuvos valstybės naujojo archyvo veiklą, stiprinti bendruomeniškumą ir kt.;

Edukacinės pamokos turinys – šioje edukacinėje pamokoje bus pristatomas Lietuvos valstybės naujajame archyve saugomas (ir signatarų pasirašytas) 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. F. 2, ap. 1, b. 1. Edukacijos metu bus ugdomi mokinių analitiniai gebėjimai, pilietiškumas, bus stiprinama istorinė atmintis bei suteikiami moksleiviams sąmoningo pasirinkimo orientyrai. Bandysime atsakyti į klausimus: Ką mums reiškia valstybinės šventės ir atmintinos dienos? Ką talpina žodis „laisvė“? Koks žmogus yra laisvas? Kodėl svarbu išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą? Aktyviausiems moksleiviams bus įteiktos atminimo dovanėlės. Istorinę atmintį ir tautinį tapatumą galima palaikyti tiek tradiciniais, tiek inovatyviais kūriniais, taigi bus pristatomi menininkų darbai, leidžiantys mums pažvelgti į laisvę per simbolius, kurie yra neatsiejama mūsų kultūros dalis. Dizainerių kūriniuose vyraujantys patriotiškumo simboliai ir tautinio paveldo elementai atspindi dizainerių tikėjimą, jog čia ir dabar kuriame patys save.

Rezultatai: moksleiviai galės susipažinti su mūsų šalies pasiekimais, įvykusiais per daugiau nei trisdešimt metų nuo nepriklausomybės paskelbimo. Bus išplėstos nacionalinės ir užsienio tautų istorijos, meno, kultūros žinios bei padės pažinti lietuviškąją tapatybę dabarties lietuvių naujojo meno sraute. Edukacinės pamokos skaidrės taip pat gali būti naudojamos ir kaip Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti skirta mokomoji medžiaga. Vidinė ir išorinė komunikacija leis užtikrinti efektyvią informacijos sklaidą įvairiais viešinimo kanalais. Pvz., edukacinės pamokos Kovo 11-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui paminėti: „Vardan tos Lietuvos / Vienybė težydi“ vaizdinis turinys rodomas Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Facebook laiko juostos viršelyje. Skelbta: 2022 m. kovo 07 d.

Tikslinė grupė – ši edukacinė pamoka yra skirta kelioms amžiaus grupėms: 8 (14–15 m.) klasių mokiniams ir 10/II gimnazijos (16–17 m.) klasių mokiniams bei pirmo kurso (19–22 m.) studentams. Skirta bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų, kryptingo meninio ugdymo, aukštųjų mokyklų moksleiviams, studentams, mokytojams ir dėstytojams.

Edukacinės pamokos teikimo vieta ir sąlygos: edukaciniam ugdymui nuotoliniu būdu naudojama „Zoom“ platforma. Bendra trukmė – 45 min. Edukacinė pamoka vykdoma kasmet minint šią svarbią dieną. Mokiniai ir mokytojai jungiasi prie edukacinės pamokos nuorodos, naudodami vaizdo kamerą. Tikslas – kokybiško ugdymo užtikrinimas nuotolinės edukacinės pamokos metu. Prisijungimai yra skirti tik tiems asmenims, kuriems jie buvo pateikti.

Kita aktuali su edukacinės pamokos vykdymu susijusi informacija – dėl ketinimo dalyvauti ir norint pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą, būtina susisiekti iš anksto – iki kvietime nurodytos datos ir laiko. Edukacinė pamoka yra nemokama.

Kontaktinis asmuo: Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vedėja Ingrida Dranseikienė, el. paštas [email protected], tel. nr. +370 660 38608. Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus mobilus tel. nr. +370 660 38600