Lietuvos valstybės naujasis archyvas. Edukacinė pamoka sausio 13 -ajai atmintii

Edukacinė pamoka „Atmintis gyva: Sausio 13-ąją prisimenant“ Edukacinė pamoka „Atmintis gyva: Sausio 13-ąją prisimenant“

Edukacinės pamokos tikslas – suteikti žinių, kurios susijusios su 1991 m. sausio 13-osios įvykiais, pasidalinti žmonių, kurie buvo Sausio įvykių sūkuryje, kurie parodė solidarumą, bebaimiškumą, ištikimybę ir begalinę meilę Tėvynei, atsiminimais, stiprinti tautinį ir pilietinį solidarumą, susipažinti su aktualia, operatyvia ir lengvai pasiekiama informacija apie Lietuvos valstybės naujojo archyvo veiklą, stiprinti bendruomeniškumą ir kt.;

edukacinės pamokos turinys – minima Sausio 13-oji – pagarbos ir atminties diena už tuos, kurie atidavė savo gyvybę vardan Lietuvos laisvės. Meilė Tėvynei, jos Laisvei – tai vertybės, be kurių neįsivaizduojamas nė vienos tautos gyvenimas. 1991-ųjų Sausio 13-osios dienos įvykiai liko už kelių dešimtmečių laiko tarpo. Per tą laiką kai kurie šių įvykių liudininkai jau išėjo Amžinybėn, užaugo nauja žmonių karta. Algirdas Patackas, signataras, Parlamento gynėjas pasakė: „Labai svarbu išsaugoti žuvusiųjų Sausio 13-ąją atminimą, nes jie jau amžini. Amžinai mūsų. Ir mūsų tautos atmintyje. Ir liks ten, kol gyva tauta“. Šioje edukacinėje pamokoje bus pristatyta virtuali paroda „30 sausio žiemų“. Edukacijos metu bus ugdomi mokinių analitiniai gebėjimai, pilietiškumas, bus stiprinama istorinė atmintis bei suteikiami moksleiviams sąmoningo pasirinkimo orientyrai. Bandysime atsakyti į klausimus: Ką mums reiškia valstybinės šventės ir atmintinos dienos? Ką talpina žodis „laisvė“? Koks žmogus yra laisvas? Kodėl svarbu išsaugoti ir puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą? Įsižiūrėk, atspėk, laimėk. Aktyviausiems moksleiviams bus įteiktos atminimo dovanėlės;

Rezultatai ir pridėtinė vertė (nauda, efektas, poveikis) vartotojui moksleiviai galės susipažinti su virtualia paroda „30 sausio žiemų“, dokumentų rinkiniu „1991 m. sausio 13 d. įvykiai“, Vilniaus televizijos bokšto šturmo schemomis, liudininkų, sužeistųjų sąrašais, suvestinėmis, tekstais, nuotraukomis. Bus išplėstos nacionalinės ir užsienio tautų istorijos žinios. Edukacinės pamokos skaidrės taip pat gali būti naudojamos ir kaip Sausio tryliktajai paminėti skirta mokomoji medžiaga. Vidinė ir išorinė komunikacija leis užtikrinti efektyvią informacijos sklaidą įvairiais viešinimo kanalais. Pvz., edukacinė pamoka „Atmintis gyva: Sausio 13-ąją prisimenant“ minima Vilniaus „Spindulio“ progimnazijos interneto svetainės skiltyje „Pilietinis ugdymas": „Ankstyvas Sausio 13-osios rytas. Mokiniai, mokytojai, darbuotojai tyliai rinkosi mokykloje. Visi skubėjo sutartu laiku uždegti atminimo žvakutes tiems, kurie 1991 metų sausio 13-ąją už mūsų Laisvę atidavė gyvybes. Jau penkioliktąjį kartą mūsų mokykla su visa Lietuva jungėsi prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“. Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 8 valandą ryto visuose mokyklos languose suplazdėjusios žvakių liepsnelės įrodė, kad esame vieningi ir pasiruošę apginti iškovotą Laisvę! Sausio 13-ąją mokiniai su mokytojais paminėjo įvairiai: vieni pasidalino savo tėvų ir senelių prisiminimais apie 1991 metų sausio įvykius, kiti žiūrėjo filmą apie sausio 13-ąją ir aptarė jį, treti ėjo prie TV bokšto uždegti atminimo žvakučių ir susipažinti su Televizijos bokšto muziejaus ekspozicija, 6b ir 7a klasės mokiniai piešė, o 8a klasės mokiniai, norėdami daugiau sužinoti apie tuos tragiškus 1991 metų įvykius, sausio 14 dieną dalyvaus Lietuvos valstybės naujojo archyvo organizuojamame virtualiame renginyje „Atmintis gyva: Sausio 13-ąją prisimenant“. Neringa Vaitiekūnienė. „Pilietinė iniciatyva „Spindulio“ progimnazijoje“ skelbta: Pilietinis ugdymas, 2022 m. sausio 13 d.

Edukacinės pamokos tikslinė grupė – ši edukacinė pamoka yra skirta kelioms amžiaus grupėms: 8 (14–15 m.) klasių mokiniams ir 10/II gimnazijos (16–17 m.) klasių mokiniams bei pirmo kurso (19–22 m.) studentams. Skirta bendrojo lavinimo mokyklų, neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigų, kryptingo meninio ugdymo, aukštųjų mokyklų moksleiviams, studentams, mokytojams ir dėstytojams.

Edukacinės pamokos teikimo vieta ir sąlygos: • edukacinės pamokos bendra trukmė, periodiškumas – edukaciniam ugdymui nuotoliniu būdu naudojama „Zoom“ platforma. Bendra trukmė – 45 min. Edukacinė pamoka vykdoma kasmet minint šią svarbią dieną; • keliami reikalavimai norintiems dalyvauti edukacinėje pamokoje – mokiniai ir mokytojai jungiasi prie edukacinės pamokos nuorodos, naudodami vaizdo kamerą. Tikslas – kokybiško ugdymo užtikrinimas nuotolinės edukacinės pamokos metu. Prisijungimai yra skirti tik tiems asmenims, kuriems jie buvo pateikti.

Kita aktuali su edukacinės pamokos vykdymu susijusi informacija – dėl ketinimo dalyvauti ir norint pasirinkti pageidaujamą laisvą rezervacijos datą, būtina susisiekti iš anksto – iki kvietime nurodytos datos ir laiko. Edukacinė pamoka yra nemokama.

Kontaktinis asmuo: Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus vedėja Ingrida Dranseikienė, el. paštas [email protected], tel. nr. +370 660 38608. Dokumentų saugojimo ir informacijos skyriaus mobilus tel. nr. +370 660 38600.