Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialas. Edukacija „Pasimatuok profesiją!“

Edukacijos tikslas: supažindinti jaunuolius su Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filiale vykdomomis veiklomis, aptarti pagrindines sąvokas, vartojamas archyvaro darbe, pabandyti suformuoti bylą, atrinktų dokumentų aptarimui pritaikyti turimas istorines žinias.

Edukacijos turinys: pirmoje edukacijos dalyje jaunuoliai aptaria archyvo darbo veiklą, susipažįsta su pagrindinėmis sąvokomis. Antroje edukacijos dalyje mokosi suformuoti bylą: atskiria nuolat saugojimo dokumentus nuo trumpai saugomų dokumentų, užpildyti bylos antraštinius ir baigiamuosius įrašus, nustatyti dokumentų chronologines ribas, sugalvoti bylos pavadinimą, surišti bylą. Pabaigoje, pritaikydami mokykloje įgytas istorines žinias, aptaria atrinktus dokumentus. Trečioje dalyje jaunuoliai pakviečiami į saugyklas, kuriose apžiūri atrinktus įdomiausius archyve saugomus dokumentus, aptaria dokumentų laikymo sąlygos.

Laukiamas rezultatas: jaunuoliai susipažįsta su archyvo ir archyvaro darbu, istorines žinias pritaiko praktikoje.

Tikslinė grupė Edukacija skirta bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio rengimo centrų, neformaliojo ir jaunimo ugdymo įstaigų moksleiviams (14–19 m.).

Papildoma informacija Priimamos grupės nuo 5 iki 30 asmenų. Edukacijos trukmė – 45 min. – 1val. Edukacinė programa nemokama, tačiau į užsiėmimą būtina registruotis iš anksto nurodytais kontaktais.

Kontaktinis asmuo: Šiaulių regioninio valstybės archyvo Panevėžio filialo vyriausioji specialistė Agnė Tučkienė, el. paštas: [email protected], tel. 8 678 74 355;