Lietuvos valstybės istorijos archyvas. Pažintinė ekskursija po Lietuvos valstybės istorijos archyvą

Tikslas: ekskursijos dalyvius supažindinti su Lietuvos valstybės istorijos arcgyve (LVIA) saugomais unikaliais XV – XX a.pr. dokumentais, jų saugojimo ir panaudojimo sąlygomis, archyvisto darbu; skatinti domėtis Lietuvos valstybės istorija, ugdyti pilietiškumą. LVIA saugoma beveik 17 kilometrų XV a. – XX a. pirmos pusės unikalių istorinių dokumentų. Šis dokumentinis paveldas - tai neišsemiami lobiai ne tik mūsų krašto ir tautos, bet ir kiekvienos giminės bei šeimos istorijai tirti. Ekskursijos dalyviai aplanko Senųjų aktų, įvairių konfesijų ir religinių bendruomenių metrikų knygų, mikrofilmų ir ypatingą vertę turinčių, į UNESCO dokumentinio paveldo sąrašą įrašytų dokumentų saugyklas, susipažįsta su darbu archyve, dokumentų saugojimo sąlygomis, panaudojimo ir sklaidos galimybėmis;

Laukiami rezultatai: lankytojai susipažįsta su pirminiais istoriniais šaltiniais, istorijos pamokose ar paskaitose įgytas teorines žinias pritaiko praktikoje.

Tikslinė grupė: ekskursija skirta bendrojo lavinimo mokyklų, profesinio rengimo centrų, neformaliojo ir jaunimo ugdymo įstaigų moksleiviams (nuo 14 m.), studentams.

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: ekskursija vyksta Lietuvos valstybės istorijos archyvo patalpose ( Mindaugo g.8, Vilnius)

  • ypatingų reikalavimų norintiems dalyvauti ekskursijoje nėra. Ekskursija trunka 1-2 val. ( pagal pageidavimą). Priimamos 5 - 18 asmenų grupės darbo dienomis: pirmadieniais -ketvirtadieniais 9 -15 valandomis, penktadienį 9 - 13 valandomis; Datą ir laiką reikia suderinti iš anksto nurodytu telefonu ar el.paštu (pageidautina bent prieš 5 d. d); Paslauga nemokama.

Kontaktinis asmuo: LVIA Informacijos ir sklaidos skyriaus vedėja Neringa Češkevičiūtė, tel. 8 5 213 74 84, el. p. [email protected]