VĮ Valstybinių miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos. Mokomosios ir gamybinės praktikos studentams

Tikslinės grupės: – visų kursų studentai (VDU Žemės ūkio akademija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija). Visos praktikos vykdomos regioninių parkų miškuose. Gamybinės praktikos vyksta konkrečiose girininkijose pagal studento pageidavimą.

Kontaktiniai asmenys – girininkai kiekvienoje girininkijoje, miško auginimo specialistai, girininko pavaduotojai, vyr. miškininkai. Kreiptis į regioninio padalinio vadovą: