Valstybinių miškų urėdijos veiklos moksleiviams: Jaunieji miško bičiuliai ir „Pamokos miške“

Jaunieji miško bičiuliai

Tikslas - ugdyti gamtą, o ypač miškus, mylinčią jaunąją kartą, supažindinti moksleivius su miškininko profesija ir didinti jos prestižą bei patrauklumą. Tai yra visus metus trunkanti veikla su Lietuvos ugdymo įstaigose įkurtais būreliais bei nuolatinė jų plėtra. JMB veiklos apima kvalifikacijos kėlimo mokymus mokytojams, edukacines išvykas, stovyklas JMB nariams, konkursus, įvairius žaidimus ir pan. JMB kviečiami dalyvauti visuose VMU organizuojamuose renginiuose visuomenei. Renginiai vyksta skirtingose vietose Lietuvoje ištisus metus. Dalyvauja 6-19 amžiaus ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų ugdytiniai Būtina registracija. Moksleiviai turi galimybę dalyvauti nemokamoje popamokinėje veikloje, erdvę savirealizacijai, praplečiamas bendraminčių ir draugų ratas, prasmingai ir turiningai praleidžiamas laikas.

„Pamokos miške“ Valstybinių miškų urėdija mokinius kviečia į „Pamokas miške“. Daugiau nei 800 Lietuvos mokinių mokyklos suolus iškeičia į pamokas miške. Pirmoji projekto pamoka įvyko spalio 19 dieną, VMU Anykščių regioniniame padalinyje. 2023-2024 mokslo metams VMU inicijuojamo pilotinio projekto „Pamokos miške“ tikslas yra prisidėti prie mokinių ugdymo proceso gilinant gamtamokslines žinias, atliekant daugiau praktinių užduočių miške, plačiau supažindinti su miškininkyste. Kviesdama į „Pamokas miške“ regioniniuose padaliniuose VMU sudaro sąlygas pakeisti pamokų aplinką ir integruoti miškininko profesijos veiklas į pamokų temas, atsižvelgiant į ugdymo planus.

Kontaktinis asmuo: Žmonių ir kultūros skyriaus vyr. specialistė Rita Gecevičienė [email protected], +37060598425