Ankstyvosios intervencijos (AI) programa

Ankstyvosios intervencijos programa

Ankstyvosios intervencijos (AI) programa – pagalbos priemonė jaunam žmogui. Šios programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

AI programą sudaro trys dalys: • pradinis pokalbis, kuris yra skirtas kontakto užmezgimui; • 8 val. praktiniai užsiėmimai aktyviai veiklai, diskusijoms, patirčių pasidalijimui bei refleksijoms; • baigiamasis pokalbis. Dalyvavimas AI programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė). Dalyvių registraciją miestuose vykdo savivaldybių Visuomenės sveikatos biurai, o AI programos užsiėmimus veda švietimo pagalbos ar pedagoginių psichologinių tarnybos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai), savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai ir kiti specialistai, baigę AI programos mokymus . Visiems baigusiems AI programą įteikiami dalyvio pažymėjimai.

Asmuo, ketinantis dalyvauti šioje programoje, registruojasi pats arba jį registruoja jo atstovai pagal įstatymą Visuomenės sveikatos biure, pateikdami asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildydami rašytinį prašymą, kuriame nurodo vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ar kitą kontaktinę informaciją ir kokiu būdu pageidauja būti informuoti apie AI programos vykdymo laiką ir vietą. Jeigu asmuo yra įpareigotas dalyvauti šioje programoje, asmuo ar jo atstovai pagal įstatymą turi pateikti sprendimo dėl įpareigojimo dalyvauti AI programoje kopiją.

Daugiau informacijos apie AI programą galite rasti čia: https://ntakd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/prevencija-1/ankstyvoji-intervencija/

Tikslinė grupė: skirta 12–18 m. jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ir/ar narkotikus (išskyrus tabaką).

Kontaktinis asmuo: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Prevencijos koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė Elžbieta Motūzaitė, el. paštas: [email protected], tel. 8 690 58 293.