Jaunimo dalyvavimas ir įgalinimas

Viena iš pagrindinių priemonių, siekiant ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą, skatintи jų dalyvavimą bei įgalinti juos yra jaunimo organizacijų ir jaunimo reikalų tarybų veiklą. Skirtingi jaunimo organizacijų tikslai sąlygoja didelę jų įvairovę – galima išskirti kultūrines, politines, pilietines, socialines, studentiškas, savanoriškos veiklos, jaunimo užimtumo, neformalaus ugdymo, laisvalaikio ir kitas organizacijas, tačiau visas jas vienija aktyvaus jaunų žmonių dalyvavimo visuomeniniame gyvenime, jų sąmoningumo, pilietiškumo, savirealizacijos ir nuolatinio tobulėjimo siekis. Taip svarbu paminėti, kad visose savivaldybėse veikia jaunimo reikalų tarybos, kuriose dalyvauja priimant sprendimus savivaldybių politikai, administracijos atstovai ir jauni žmonės. Savivaldybėse taip pat veikia jaunimo organizacijų tarybos, kurių tikslas - vienyti organizacijas ir joms atstovauti savivaldybės lygmeniu.

Daugiau informacijos: čia.