Jaunimo ekonominis užimtumas

Lietuvoje veikia keleta pagrindinių programų ir priemonių, siekiant padėti jaunimes žmonėms įsidarbti ir atrasti savo galimybes.

Jaunimo garantijų iniciatyva Jaunimo garantijų tikslas – suaktyvinti jaunimą per kaip įmanoma trumpesnį laikotarpį: išlaikant ryšį su darbo rinka arba užtikrinant tolesnio išsilavinimo galimybę. Taip siekiama mažinti jaunimo nedarbą ir pagerinti jaunuolių, kurie nedirba ir nesimoko, padėtį. Lietuvoje Jaunimo garantijų galimybėmis gali pasinaudoti kiekvienas nedirbantis ir nesimokantis, Užimtumo tarnyboje registruotas ir neregistruotas, jaunas žmogus nuo 15 iki 29 metų amžiaus (įskaitytinai).

Daugiau informacijos

Užimtumo tarnybos veikla Užimtumo tarnyboje teikiamos informavimo, konsultavimo, profesinio orientavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos. Paslaugos teikiamos individualiai ir grupėmis. Organizuojami verslumo seminarai, kurių metu jaunimas supažindinamas su mokesčių sistema, iššūkiais ir galimybėmis pradedant kurti savo verslą. Vyksta praktiniai užsiėmimai tokiomis temomis, kaip „Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas ir rašymas“, „Darbo pokalbis“, taikant situacijų imitavimą, mokymų kursų medžiagą. Organizuojamos praktinės užduotys savęs pažinimo, bei karjeros kelio paieškos temomis. Socialinių tinklų panaudojimas darbo paieškai: Facebook, Linked in, Instagram profilių analizavimas, sprendimai ir pavyzdžiai kaip panaudoti profilius darbo paieškai. Nuolat bendradarbiaujama su bendrojo lavinimo mokyklomis visose apskrityse ir aktyviai dalyvaujama nepilnamečių ugdymo procese. Moksleiviams teikiamos individualios informavimo, konsultavimo paslaugos profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais bei organizuojami informaciniai renginiai, seminarai, mokymai, karjeros planavimo užsiėmimai asmenų grupėms. Informuojama apie galimybę apsilankyti renginiuose, dalyvauti verslumo bei motyvacijos skatinimo užsiėmimuose, įvairiose savanoriškose veiklose, įgyti kompetencijų socialinių partnerių organizuojamuose mokymuose. Organizuojami mokomieji motyvaciniai užsiėmimai, tokie, kaip „Pasimatuok profesiją“, „Pirmas darbas. Ką turi žinoti?“, „Profesinė karo tarnyba“, taip pat išvažiuojamieji užsiėmimai ugdymo įstaigose bei pas darbdavius. Gegužės mėnesį organizuojamas renginių ciklas „Atvirų durų dienos mokiniams“ tampa vis aktualesnis. Sparčiai išaugo moksleivių, norinčių dirbti vasaros atostogų metu, susidomėjimas informaciniais renginiais, seminarais, vizitais pas darbdavius, susitikimais su darbdaviais bei individualiomis konsultacijomis įdarbinimo klausimais. Pavasario – vasaros laikotarpiu moksleiviai konsultuojami individualiai apie galimybes dirbti vasaros atostogų metu ir nepilnamečiams taikomus reikalavimus darbams, vietai ir laikui.

Projektinė veikla Šiuo metu Užimtumo tarnyba įgyvendina 4 projektus kuriame gali dalyvauti jaunimas iki 29 metų. Visa informacija apie projektus yra pateikta interneto nuorodose:

  1. TAPK – Tavo ateities perspektyvų kūrimas: https://uzt.lt/es-investicijos/igyvendinami-projektai/tapk/
  2. Būk verslus: https://uzt.lt/es-investicijos/igyvendinami-projektai/verslus/
  3. Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas: https://uzt.lt/jaunimo-socialiniu-kompetenciju-didinimas/
  4. Jaunimo užimtumo skatinimas: https://uzt.lt/es-investicijos/igyvendinami-projektai/jaunimo-uzimtumo-skatinimas/

Paslaugų teikimo vieta: Jaunimo darbo centrai, jaunimo užimtumo skyriai, Užimtumo tarnybos Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyrius Kontaktai: Darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo departamento Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Mackevič, tel. (8 5) 238 8761, el.paštas: [email protected],