Neįgaliųjų studentų rėmimas

Studentams, kurie studijuoja aukštojoje mokykloje, ir kuriems yra nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumas, taip pat sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, priklauso finansinė pagalba. Kas mėnesį jiems mokama išmoka specialiesiems poreikiams tenkinti, iš dalies kompensuojamos studijų išlaidos (jei studentas studijuoja mokamoje vietoje) ir kas mėnesį mokama išmoka studijų prieinamumui didinti. Finansinė pagalba teikiama, kai negalią turintis studentas anksčiau nėra įgijęs atitinkamos studijų pakopos išsilavinimo. Išmokos mokamos nepaisant kitų studento gaunamų pajamų.

Negalią turintis studentas gali kreiptis dėl šios išmokos, jei: • jo darbingumas buvo įvertintas 45 proc. ar mažiau, arba nustatytas sunkus ar vidutinio sunkumo neįgalumas; • pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje; • yra įstojęs į profesinių studijų programą; • yra įtrauktas į trumpalaikę studijų programą.

Paslaugos teikimo ypatumai: Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis į savo aukštąją mokyklą. Prašymas pateikiamas aukštajai mokyklai, kuri turėtų nuspręsti per 20 darbo dienų.

Paslaugos aprašymą galite rasti čia:

Daugiau informacijos apie paslaugą gali suteikti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, el. paštas [email protected].