SODRA finansinio raštingumo didinimo ir kitos veiklos

  1. „Sodra“ dalyvauja "Junior Achievement Lietuva" organizuojamose jaunimo (anksčiau – mokomųjų) bendrovių, kurias kuria moksleiviai, priemonėse bei renginiuose kaip partneris, kuris prisideda prie finansinio raštingumo didinimo kartu su verslumo ugdymu. Kasmet dalyvaujama bendrovių vertinimo komisijų veikloje, bendruose renginiuose, vykdoma abipusė informacijos sklaida pedagogams ir moksleiviams, .

  2. Visuose „Sodros“ teritoriniuose padaliniuose yra darbuotojai, savanoriškai įsitraukę į jaunimo finansinio švietimo veiklas. Šiuo metu apie 30 darbuotojų šalia savo pagrindinio darbo klientų aptarnavime dalyvauja jaunimui skirtose parodose, mugėse, karjeros dienų ir kituose renginiuose regionuose. Pagal ugdymo įstaigų, mokyklų ir pedagogų pageidavimus, tiesiogiai susiderinę, „Sodros“ darbuotojai teikia konsultacijas pedagogams ir moksleiviams apie socialinį draudimą Lietuvoje.

  3. Pagal 2020 metais pasirašytą trišalį bendradarbiavimo susitarimą Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos Respublikos valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos periodiškai organizuoja ir veda seminarus mokesčių ir socialinio draudimo klausimais Užimtumo tarnyboje asmenims, planuojantiems vykdyti individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą ir/ar šia veikla besidomintiems darbo ieškantiems asmenims.

Paslauga – nemokama.

Paslaugų teikimo vieta, organizatoriai: Šių veiklų įgyvendinimą koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Komunikacijos skyrius, o taip pat ir Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrius. Veiklas įgyvendina visi Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

Kontaktinis asmuo: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas, tel. Nr. +370 672 66340, el. paštas: [email protected],