SODRA projektas "Nepamiršk parašiuto"

„Nepamiršk parašiuto“–„Sodros“ inicijuotas ir kartu su partneriais nuo 2017 m. vykdomas projektas, skirtas jaunimo finansiniam švietimui, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės ugdymui.

Tikslas: Siekiama padėti jaunuoliams susigaudyti iš pirmo žvilgsnio nepaprastoje ir painioje socialinio draudimo sistemoje, laiku sužinoti ir įvertinti neoficialaus darbo pavojus, pasidomėti socialinėmis garantijomis.

Kam skirta paslauga: Projektas skirtas vyresniųjų klasių gimnazijų moksleiviams, bet jame kasmet vis daugiau ir sėkmingiau dalyvauja ir kolegijų, profesinio rengimo centrų pedagogai ir besimokantieji. Projekte kviečiami savanoriškai dalyvauti įvairių dalykų mokytojai (2019/2020 mokslo metais dalyvauja apie 250 mokytojų), kurie kartu su savo moksleiviais per klasės valandėles, dėstomo dalyko pamokas ir kitomis formomis gilina žinias finansinio raštingumo, socialinio draudimo srityje. Mokytojai ir moksleiviai nemokamai aprūpinami metodine medžiaga (leidinys mokytojui), sąsiuviniu su infografikais ir svarbiausia informacija (2019/2020 mokslo metais projekte dalyvavo apie 18 tūkstančių moksleivių, 2020/2021 mokslo metais projekte dalyvauja 94 ugdymo įstaigų pedagogai ir moksleiviai).

Projekto partneriai ir jų vaidmuo: Jaunimo reikalų departamentas prie SADM (jaunimo reikalų koordinatoriai savivaldybėse kartu su „Sodros“ darbuotojais-projekto globėjais padeda mokytojams spręsti organizacinius ir kitus klausimus, kylančius vykdant projektą, vykdo informacinę sklaidą apie projektą);

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas (pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje akredituotą programą 2019/2020 mokslo metų pradžioje kartu su „Sodros“ lektoriais organizavo seminarus-mokymus projekto dalyviams-mokytojams visuose regionuose);

Lietuvos savivaldybių asociacija ir Švietimo centrų darbuotojų asociacija (vykdo informacinę sklaidą savivaldybių ugdymo įstaigose, 2020/2021 mokslo metais kartu su „Sodros“, VMI, Lietuvos banko ir Junior Achievement Lietuva lektoriais organizavo seminarus-finansinio raštingumo mokymus mokytojams visuose regionuose, savivaldybių administracijos prisideda su informacijos sklaida ir paskatinant prizais aktyviausius ir gabiausius);

Junior Achievement Lietuva tinklas (informacijos sklaida ir bendras dalyvavimas projektų veiklose);

Robertas Petrauskas (projekte dalyvaujantiems moksleiviams iki pandemijos buvo organizuojamos Protų kovos su Robertu Petrausku „Nepamiršk parašiuto“ gimnazijų lygoje).

Paslaugos teikimo ypatumai: Dalyvavimas projekte grįstas savanoriška veikla, projekto dalyviams nieko nekainuoja, galimybė registruotis ir dalyvauti užtikrinama visoje šalies teritorijoje esančioms ugdymo įstaigoms nepriklausomai nuo jų pavaldumo. Visa informacija apie projektą internete: https://www.sodra.lt/lt//situacijos/svietimas Šių veiklų įgyvendinimą koordinuoja Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM Komunikacijos skyrius. Veiklas įgyvendina visi Fondo valdybos teritoriniai skyriai.

Kontaktinis asmuo: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie SADM komunikacijos skyriaus patarėjas Donatas Jankauskas, tel. Nr. +370 672 66340, el. paštas [email protected]