Užimtumo tarnyba. Teikiamos informavimo, konsultavimo, karjeros planavimo paslaugos

Užimtumo tarnyboje teikiamos informavimo, konsultavimo, profesinio orientavimo, tarpininkavimo įdarbinant paslaugos. Paslaugos teikiamos individualiai ir grupėms.

Organizuojami verslumo seminarai, kurių metu jaunimas supažindinamas su mokesčių sistema, iššūkiais ir galimybėmis pradedant kurti savo verslą. Vyksta praktiniai užsiėmimai tokiomis temomis, kaip „Gyvenimo aprašymo (CV) rengimas ir rašymas“, „Darbo pokalbis“, kurių metu mokymo medžiagai įsisavinti taikomi situacijų imitavimo ir kiti praktiniai metodai. Jaunimas yra mokomas naudoti socialinius tinklus - Facebook, Linkedin, Instagram - darbo paieškai.

Organizuojami renginiai skirti savęs pažinimo bei karjeros kelio paieškos temomis. Nuolat bendradarbiaujama su bendrojo lavinimo mokyklomis visose apskrityse ir aktyviai dalyvaujama nepilnamečių ugdymo procese. Moksleiviams teikiamos individualios informavimo, konsultavimo paslaugos profesijos pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais bei organizuojami informaciniai renginiai, seminarai, mokymai, karjeros planavimo užsiėmimai asmenų grupėms. Informuojama apie galimybę apsilankyti renginiuose, dalyvauti verslumo bei motyvacijos skatinimo užsiėmimuose, įvairiose savanoriškose veiklose, įgyti kompetencijų socialinių partnerių organizuojamuose mokymuose.

Organizuojami mokomieji motyvaciniai užsiėmimai, tokie kaip „Pasimatuok profesiją“, „Pirmas darbas. Ką turi žinoti?“, „Profesinė karo tarnyba“, taip pat išvažiuojamieji užsiėmimai į ugdymo įstaigas bei pas darbdavius. Gegužės mėnesį organizuojamas renginių ciklas „Atvirų durų dienos mokiniams“ tampa vis aktualesnis. Sparčiai auga moksleivių, norinčių dirbti vasaros atostogų metu, susidomėjimas informaciniais renginiais, seminarais, vizitais pas darbdavius, susitikimais su darbdaviais bei individualiomis konsultacijomis įdarbinimo klausimais. Pavasario – vasaros laikotarpiu moksleiviai konsultuojami individualiai apie galimybes dirbti vasaros atostogų metu ir nepilnamečiams taikomus reikalavimus darbams, vietai ir laikui.

Kontaktinis asmuo: Užimtumo tarnybos Paslaugų organizavimo departamento patarėja Inga Nomeikienė +370 659 01094 el paštas [email protected]