Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. Asmenų aprūpinimo judėjimo techninės pagalbos priemonėmis, išskyrus elektrinius vežimėlius paslauga

Paslaugos aprašymas: Paslaugos aprašymą galima rasti čia

Tikslinė grupė ir jos ypatumai:

  1. Kojomis minamais triračiais arba keturračiais aprūpinami asmenys iki 18 metų dėl cerebrinio ir kitų paralyžių, kai sutrikusi koordinacija, tačiau gali judėti triračiu ar keturračiu.
  2. Ritiniais ir volais aprūpinami asmenys iki 18 metų dėl hemiplegijos arba ryškios hemiparezės; paraplegijos, tetraplegijos, tetraparezės; ryškios ataksijos; ryškaus hiperkinezinio sindromo ir pan. Nustatytas šių priemonių naudojimo laikas - 4 metai.

Paslaugos suteikimo vieta: Asmenis šiomis priemonėmis aprūpina Centro teritoriniai padaliniai arba savivaldybių įstaigos, kurioms priskirta aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis funkcija (toliau – Savivaldybės įstaiga)

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai:

  1. asmens arba vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas;
  2. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas;
  3. dokumentas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  4. išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos), kurį išrašo asmenį gydantis gydytojas (šeimos gydytojas ar kitas atitinkamos srities gydytojas specialistas). Forma Nr. 027/a pateikiama tik kreipiantis pirmą kartą.
  5. neįgaliojo pažymėjimas, išskyrus atvejus, kai asmuo iki 18 metų yra po ūmios traumos, sužeidimo ar ligos bei turi akivaizdžių neįgalumo požymių ar vaikas turi judesio raidos sutrikimų.

Ritiniais ir volais asmenys aprūpinami nemokamai. Nustatyta įmoka už kojomis minamą triratį ar keturratį - 10 procentų naujo kojomis minamo triračio ar keturračio kainos ar grąžinto likutinės vertės mokama į Centro atsiskaitomąją sąskaitą. Paramos būdu gautais triračiais ar keturračiais asmenys iki 18 metų aprūpinami nemokamai.

SVARBU! Kai ritiniai, volai, kojomis minami triračiai ar keturračiai tampa nebereikalingi arba netinkami naudoti, švarūs ir tvarkingi grąžinami Centro teritoriniam padaliniui arba savivaldybės įstaigai.

Kontaktinis asmuo: Techninės pagalbos neįgaliesiems centro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialistė analitikė Rasa Sadeckaitė Kryževičienė, tel. 85 272 1106 el.paštas: [email protected]