Būsto pritaikymas šeimoms, kurios augina vaikus su sunkia negalia

Tikslinė grupė: šeimos, kurios augina vaikus, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai: Pareiškėjas tiesiogiai arba elektroniniu paštu savivaldybės administracijai pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą pateikia šiuos dokumentus:

  1. laisvos formos prašymas, kuriame pareiškėjas nurodo savo vardą, pavardę, vaiko su sunkia negalia, kuriam prašoma pritaikyti būstą, vardą ir pavardę, gyvenamąjį adresą.
  2. vaiko su sunkia negalia neįgaliojo pažymėjimo kopiją, jeigu Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenų bazėje nėra informacijos apie nustatytą neįgalumo lygį
  3. vaiko su sunkia negalia tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
  4. laisvos formos rašytinis būsto savininko sutikimas, jei prašoma pritaikyti būstą asmeniui, kuris nėra būsto savininkas, arba daugumos daugiabučio namo būtų ir kitų patalpų savininkų sutikimą, jei prašoma vaiko su sunkia negalia specialiesiems poreikiams pritaikyti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus
  5. išrašą iš asmens medicinos dokumentų, jei vaikui su sunkia negalia reikalingos priemonių sąraše nurodytos priemonės arba kreipiamasi dėl pakartotinio būsto pritaikymo, nepraėjus 5 metams nuo paskutinio sprendimo pritaikyti būstą priėmimo dienos, pasikeitus vaiko su sunkia negalia sveikatos būklei, ir būtini papildomi būsto pritaikymo darbai.

Paslaugos aprašymą galite rasti čia: http://www.ndt.lt/busto-pritaikymas-neigaliems-vaikams/ Kontaktai: dėl paslaugos suteikimo kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyrių. Daugiau informacijos apie paslaugą gali suteikti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tel. (8 5) 231 66 49, el. paštas [email protected].