Būsto pritaikymas asmenims su negalia

Teisę į būsto pritaikymą turi žmonės su negalia, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. - specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir asmuo turi judėjimo sutrikimų, judėjimo techninės pagalbos priemonių poreikis ar individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. - specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis) dėl psichikos ar proto negalios, ar individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. - specialusis nuolatinės slaugos poreikis) dėl regėjimo sutrikimo. Sudarant būsto pritaikymo eilę, prioritetas teikiamas asmenims iki 18 metų, asmenims, kuriems nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos pirmo ar antro lygio poreikis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. - specialusis nuolatinės slaugos poreikis) ir kuriems paskirtos dializės procedūros, asmenims, kurie mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirbantiems asmenims, taip pat asmenims, naudojantiems aktyvaus tipo vežimėlį ar vežimėlį, skirtą tetraplegikui, ar elektrinį vežimėlį.

Detalesnė informacija pateikiama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetiniame puslapyje Skiltyje Aš ar šeimos narys turi negalią: https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso/as-ar-seimos-narys-turi-negalia#bustas bei Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje Skiltyje Būsto pritaikymas asmenims su negalia https://anta.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/busto-pritaikymas-asmenims-su-negalia/

Kontaktai pasiteiravimui: Priemonių planavimo, stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyresnioji patarėjaIrma Kalinauskienė tel. +370 658 88 393, el. paštas: [email protected]