Išmokos neįgaliesiems, auginantiems vaikus

Ši išmoka asmenims mokama 20 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio už einamąjį mėnesį ir naudojama pagal tikslinę paskirtį komunalinėms paslaugoms, elektros energijos ar telefono išlaidoms apsimokėti ar kurui įsigyti. Tikslinė grupė: išmokos mokamos auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos yra pripažinti nedarbingi ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. Paslaugai gauti reikalingi dokumentai: Asmenys gyvenamosios vietos savivaldybių administracijų socialinės paramos skyriams pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymą skirti išmoką;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
  3. Darbingumo lygio pažymą arba Invalidumo pažymėjimą, kuriuose yra įrašas, kad asmuo yra nedarbingas (kopiją pasidaro savivaldybių administracijų socialinės paramos skyrius);
  4. seniūnijos išduotą pažymą apie šeimos sudėtį.

Paslaugos aprašymą galite rasti čia: http://www.ndt.lt/ismokos-neigaliesiems/ Kontaktai: dėl išmokos kreiptis į gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių. Daugiau informacijos apie paslaugą gali suteikti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tel. (8 5) 231 66 49, el. paštas [email protected].