Neįgaliųjų reikalų departamentas. Psichologo paslaugų teikimo lietuvių gestų kalba klausos negalią turintiems asmenims

Paslaugos tikslas: atsižvelgiant į klausos negalią turinčių asmenų poreikius, teikti individualią ir grupinę psichologo paslaugą lietuvių gestų kalba asmenims su klausos negalia, siekiant pagerinti kurčiųjų psichologinę būseną, užtikrinant prevencinę ir intervencinę psichologinę pagalbą.

Priemonės, veiklos, paslaugos turinys: Paslaugos teikimas apima: individualias konsultacijas ir grupiniu užsiėmimus. Konsultacijos teikiamos ir užsiėmimai vedami lietuvių gestų kalba. Suteiktų individualių konsultacijų skaičius kiekvienam paslaugų gavėjui yra individualus, atsižvelgiant į kiekvieno poreikį. Vienam paslaugų gavėjui viso paslaugų teikimo laikotarpiu konsultacijas teikia tas pats psichologas. Išskirtiniais atvejais paslaugas gali teikti ir keli psichologai. Teikiamų paslaugų skaičių ir trukmę paslaugų gavėjui rekomenduoja psichologas, atsižvelgdamas į atvejo problemiškumą. Konsultacijos gali būti teikiamos ir užsiėmimai vedami kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.

Paslaugos trukmė: iki 2023-12-10 d., į šį terminą įeina laikas skirtas paslaugos gavėjams identifikuoti ir surasti, psichologo (-ų) paslaugų teikimui ir galutinių ataskaitų parengimui. Laukiami rezultatai ir pridėtinė vertė (nauda, efektas, poveikis) vartotojui ir t.t.: siekiama pagerinti paslaugų gavėjų psichologinę būseną (pvz. savęs pažinimą, šeimos funkcionavimą ir jos gerovę, streso valdymą, krizių įveikimą ir pan.). Lavinami paslaugos gavėjų gebėjimai ir įgūdžiai atpažinti savo asmeninius poreikius, mokoma spręsti gyvenimiškas situacijas, suteikiama psichologinė pagalba išgyvenant sudėtingas gyvenimiškas situacijas.

Tikslinė grupė: klausos negalią turintys asmenys, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažinti turinčiais negalią.

Kita aktuali su paslaugos teikimu susijusi informacija: Kontaktinės konsultacijos ir užsiėmimai turi organizuojami kurčiųjų centrų patalpose: Vilniaus kurčiųjų centre (Šv. Kazimiero g. 3, 01303 Vilnius); Kauno kurčiųjų centre (Uosio g. 7, 50145 Kaunas); Klaipėdos kurčiųjų centre (Šermukšnių g. 25, 91206 Klaipėda); Panevėžio kurčiųjų centre (Geležinkelio g. 2, 37466 Panevėžys); Šiaulių kurčiųjų centre (Vytauto g. 19, 77150 Šiauliai). Nuotolinės konsultacijos teikiamos ir užsiėmimai vykdomi per paslaugų teikėjo pasiūlytas ir paslaugos gavėjui prieinamas vaizdo ir pokalbių platformas ar programas (Zoom, Skype, Messenger ar kitas).

Kontaktinis asmuo: Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno skyriaus projektų vadovė Greta Gustienė, tel. Nr. 8 658 39757.