Neįgaliųjų reikalų departamentas. Vairavimo mokymas judėjimo negalią turintiems asmenims

Paslaugos tikslas: organizuojant mokymo vairuoti ir rengimo egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti paslaugas, atkurti fizinę negalią turinčių asmenų kuo savarankiškesnį mobilumą kasdieniniame gyvenime bei galimybes įsitraukti į darbo rinką.

Priemonės, veiklos, paslaugos turinys: B kategorijos transporto priemonės vairavimo mokymo (kursų) fizinę negalią turintiems asmenims vairavimo mokykloje paslaugos, į kuriuos įeina:

  • kelių eismo teorijos žinių mokymas;
  • praktinių transporto priemonių valdymo gebėjimų ir įgūdžių mokymas, kuris vykdomas asmenims su judėjimo negalia pritaikytomis transporto priemonėmis (su rankinio valdymo įranga/sistema ar su automatine pavarų dėže ir vairo priedais sutrikusiai griebimo funkcijai kompensuoti (pvz: rankena prie vairo);
  • teorinio mokymo praktiniai užsiėmimai (testai) su naujausia kelių eismo taisyklių testų kompiuterine programa;
  • saugaus persėdimo į/iš automobilio, kompensacinės technikos susidėjimo ir išsiėmimo mokymas.
  • teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos;
  • pirmosios pagalbos mokymo kursai ir sveikatos žinių atestavimo pažymos išdavimas. Esant poreikiui galimos papildomos teorijos ar praktinio vairavimo mokymo pamokos (ne daugiau kaip 3 (trys) papildomos pamokos).

Paslaugos trukmė: iki 2023-12-10 d., į šį terminą įeina laikas skirtas paslaugos gavėjams identifikuoti ir surasti, paslaugų teikimui ir galutinių ataskaitų parengimui.

Laukiami rezultatai:
planuojamas paslaugų gavėjų skaičius kasmet iki 30 asmenų.

Tikslinė grupė: judėjimo sutrikimų turintys asmenys, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas: a) 20.06 (ranka valdomas stabdys), 25.04 (ranka valdomas akseleratorius) ir 10.02 (automatinis pavaros perdavimo skaičiaus parinkimas) – transporto priemonei su automatine pavarų dėže).

Kita aktuali su paslaugos teikimu susijusi informacija: Dalyviams iš kitų miestų suteikiamas nemokamas apgyvendinimas arba pavėžėjimo paslaugos Vilniuje. Priemonę administruoja - Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus patarėja Karvelienė, el.paštas: [email protected] , tel. 8 659 73543

Kontaktinis asmuo: VšĮ „Valakupių reabilitacijos centras“, tel. pasiteirauti: 8 612 09926.