Neįgaliųjų studentų rėmimas

Finansinė pagalba teikiama studentams, turintiems negalią, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, jų specialiesiems poreikiams, susijusiems su studijomis, tenkinti ir (ar) studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuojantiems pirmą kartą, t. y. nebaigusiems atitinkamos pakopos studijų pagal: • pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą; • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą; • pagal profesinių studijų programą; • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą; • pagal trumpųjų studijų programą.

Skiriamos šios finansinės pagalbos priemonės: • specialiesiems poreikiams tenkinti - 50 proc. bazinės socialinio draudimo pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį; • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti - 3,2 bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka kartą per semestrą, jei studijuoja valstybės biudžeto nefinansuojamoje vietoje.

Finansinės pagalbos priemonės teikiamos, neatsižvelgiant į kitas studento, turinčio negalią, gaunamas pajamas.

Dėl paramos kreiptis į savo aukštąją mokyklą tiesiogiai, kuri priima sprendimą dėl finansinės pagalbos priemonių skyrimo.

Paslaugos teikimo ypatumai: Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis į savo aukštąją mokyklą. Prašymas pateikiamas aukštajai mokyklai, kuri turėtų nuspręsti per 20 darbo dienų.

[Paslaugos aprašymą galite rasti čia:]https://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/

Daugiau informacijos apie paslaugą gali suteikti Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, el. paštas [email protected].