Pagalbos teikimo vaikams ir jaunimui optimizavimas ir plėtra įvairiomis ryšio priemonėmis

Bendradarbiaujant su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Tarnyba tęsia įgyvendinto ES projekto „Jaunimo ir vaikų konsultavimo bei informavimo paslaugų teikimas viešojoje e-erdvėje“ (projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K-01-006) (toliau – Javakis) veiklą.

Tikslas: Paslauga siekiama gerinti vaikams ir jaunimui teikiamų konsultacinių bei informacinių viešųjų paslaugų kokybę, tobulinant jau esamas bei diegiant naujas, elektroninėje erdvėje. • Sukurta sistema siūlo paslaugas skirtas vaikams, patiriantiems smurtą, turintiems klausimų dėl jų teisių ar pareigų ir pan. Vaikai gali kreiptis į Pagalbos vaikams liniją, siųsdami užklausą konsultantui tiesiogiai „online” pokalbio internete metu. • Veikia skambučių eilės valdymo sistema, kuri sudaro galimybę telefono numeriu 116 111 prisiskambinti didesniam skaičiui asmenų, kurie tą dieną skambino pirmą kartą ir pan. Atkreiptinas dėmesys, kad nemokamu telefono numeriu 116 111 skambinantys vaikai gali sulaukti nemokamos emocinės paramos, kurią teikia „Vaikų linija” savanoriai.

Paslaugą teikia: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams ir šeimoms skyrius

Kontaktinis asmuo: Vyriausioji specialistė Jurgita Jankūnaitė, tel. (8 5) 243 1162, el. paštas: [email protected]