Projektas "Multidimensinės šeimos terapijos programa"

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendina projektą „Multidimensinis požiūris į vaikų ir jaunimo elgesio problemas per MDFT programos įgyvendinimą“ LT03-1-SADM-TF-001

MDFT programa yra skirta 11-17 metų vaikams ir jauniems žmonėms, kuriems būdingos kompleksinės elgesio problemos (pvz., agresyvus, smurtinis elgesys, polinkis vartoti alkoholį ir kitas psichotropines medžiagas, pabėgimai iš namų ir pan.). MDFT programos specialistai dirba tiek su pačiu vaiku/jaunuoliu, tiek su jo šeima ir kita aplinka (pvz., mokykla). Paslauga yra mobili, t. y., MDFT specialistai atvyksta į vaikui/jaunam žmogui, jo šeimai saugią, patogią vietą, pvz., namus ar kitą vietą. Lietuvoje veikia 3 MDFT komandos – Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tačiau kadangi paslauga yra mobili, dirbama ir su vaikais, jaunais žmonėmis ir jų šeimomis, gyvenančiomis savivaldybėse, esančiose apie 100 km spinduliu nuo nurodytų 3 miestų.

Tikslas: Adaptuoti Lietuvoje Multidimensinės šeimos terapijos programą (toliau – MDFT programa).

Tiesioginės MDFT projekto tikslinės grupės:

  1. 11-17 metų vaikai ir jauni žmonės, kuriems būdingas sudėtingas, socialiai nepriimtinas elgesys, polinkis į nusikalstamumą ir (ar) vaikai ir jauni žmonės, kuriems yra nustatytas elgesio ir (ar) emocijų sutrikimas;
  2. aukščiau nurodytų vaikų ir jaunų žmonių tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą;
  3. specialistai, atrinkti vykdyti MDFT programą (MDFT komandų nariai).

Paslaugos aprašymas: MDFT programa yra visapusiška, į šeimą orientuota elgesio keitimo programa vaikams ir jauniems žmonėms, turintiems rimtų elgesio problemų ir jau padariusiems nusikalstamų veiksmų. MDFT programa padės kurti ir plėtoti veiksmingą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie pasižymi sudėtingu, delinkventiniu, į nusikalstamumą linkusiu elgesiu, ir kurie šiuo metu neturi prieigos prie jokių sėkmingų elgesio korekcijos priemonių ir (ar) paslaugų.

MDFT programa veiksmingai: 1) keičia socialiai nepriimtiną vaiko/jaunuolio elgesį, kaip pvz., nuolatinis bėgimas iš namų, piktybinis mokyklos nelankymas, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimas, nusikalstamas elgesys, kt.; 2) padeda spręsti vaiko/jaunuolio psichinės sveikatos iššūkius; 3) pagerina vaiko/jaunuolio pasiekimus mokykloje ir sustiprina sėkmingą šeimos funkcionavimą.

MDFT programa svarbi ir tuo, kad yra dirbama ne tik su pačiu vaiku/jaunuoliu, bet ir su jo artimąja aplinka, kuri turi reikšmingą poveikį vaiko elgesiui (tėvai ir kiti šeimos nariai, mokykla, vaiko laisvalaikis, apimant ir draugus, su kuriais vaikais leidžia laiką). MDFT programa leis: atrasti ir teikti pirmenybę sėkmingiems vaiko/jauno žmogaus elgesio korekcijos būdams, o ne bausmei; plėtoti specializuotą pagalbą vaikams ir jauniems žmonėms, kurie turi rimtų elgesio problemų; pasiekti geresnių rezultatų dirbant su šiais vaikais ir jaunuoliais.

MDFT projekto uždaviniai:

  1. pristatyti MDFT programą vietos bendruomenėms, apimant vietos specialistus, dirbančius vaiko ir šeimos gerovės srityje;
  2. sukurti Lietuvoje 3 MDFT komandas (Vilniaus m., Kauno m. ir Klaipėdos m. savivaldybėse) ir parengti 21 su vaikais/jaunuoliais ir jų aplinka dirbantį specialistą;
  3. sėkmingai išspręsti mažiausiai 63 vaikų/jaunuolių atvejai (pasiekti reikšmingi jų elgesio pokyčiai);
  4. įgyti visų 21 MDFT specialisto licencijavimą (I ir II lygmens);
  5. susipažinti su užsienio šalių (Norvegijos, Estijos, Nyderlandų) gerąja patirtimi, diegiant MDFT programą ir ją pritaikyti diegiant programą Lietuvoje.

MDFT projekto partneriai:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
  2. Norvegijos vietos ir regioninės valdžios institucijų asociacija(KS).

Daugiau informacijos: https://vaikoteises.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/projektai/multidimensine-seimos-terapija

Kontaktiniai asmenys: Vilniuje - Roberta Avramenko, mob. 8 611 69811, el. paštas. [email protected] Kaune: Justinas Didvalis, Mob. 8 617 03461, el. paštas: [email protected]; Rasa Vėjelytė, mob. 8 613 39957, el. paštas: [email protected] Klaipėdoje: Brigita Mineikienė, mob. 8 616 94717, el. paštas: [email protected]; Jurgita Butkė, mob. 8 645 17318, el. paštas: [email protected]