Susisteminta informacija apie valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų patvirtintas garantijas bei teikiamas paslaugas neįgaliesiems

Manogarantijos.lt platforma yra vieta, kur pateikiama koncentruota nukreipianti informacija apie kone visas garantijas bei pagalbą negalią turintiems asmenims ar jiems padedantiems asmenims. Šioje svetainėje pateikta lengvai suprantama užklausos forma, kur galima suvesti individualius negalios požymius ir pagal tai gauti konkrečiu atveju aktualią informaciją. Taip pat pateikiamas sistemoje vartojamų sąvokų paaiškinimas, neįgaliesiems garantijas reguliuojančių teisės aktų sąrašas, sričių, kuriose yra numatytos garantijos, sąrašas. Ši informacijos sistema nuolat stebima ir atnaujinama.

Be nuorodų apie garantijas, informaciją galima gauti pokalbio svetainėje forma, elektroniniu paštu, veikia telefono linija, kuria paskambinus informacija apie garantijas bus suteikta operatyviai ir aiškiai.

Atkreipiame dėmesį, kad sistemoje teikiama tik nukreipianti ir bendro pobūdžio informacija. Infomacinė sistema neskirta teikti siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, nebus atliekamas socialines garantijas teikiančių, vykdančių įstaigų veiksmų, sprendimų teisėtumo vertinimas. Informaciją teikiantys darbuotojai neturi įgaliojimų konkrečiose individualiose situacijose konstatuoti teisės aktų pažeidimų, ar priešingai konstatuoti, jog tokių nėra. Informacijos sistema yra tik pagalbinė priemonė orientuotis teisės aktų „labirinte” ir tai nėra oficialus teisės aktų skelbimo portalas.

Manogarantijos.lt platforma skirta visiems, kurie domisi valstybės teikiama pagalba negalią turintiems žmonėms.

Ši informacijos paieškos ir koordinavimo sistema bus tobulinama ir plečiama įtraukiant ir sisteminant vis daugiau institucijų priimtų teisės aktų,susijusių su negalia, įskaitant savivaldybių priimtus sprendimus.

Svetainė pritaikyta ir suvokimo sunkumų turintiems asmenims.

Šio informacijos paieškos įrankio sukūrimas ir išlaikymas finansuojamas pagal Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2019 metų ir vėlesnių metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521, priemonę 4.2.3 „sukurti informacinę pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistemą”.

Informacinė pagalbos neįgaliesiems koordinavimo sistema Manogarantijos.lt sukurta Neįgaliųjų reikalų departamento užsakymu.