Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. Asmenų aprūpinimo komunikacijos techninės pagalbos priemonėmis paslauga

Paslaugos aprašymas: Paslaugos aprašymą galima rasti čia:

Tiesioginio bendravimo programine įranga, pelės įtaisais, klaviatūromis, kompiuterių valdymo svirtimis, kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatoriais) aprūpinami asmenys iki 21 metų, kurie mokosi bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinėje mokykloje, ar asmenys, kurie pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje pagal neuniversitetinių, I ar II pakopos arba vientisųjų universitetinių studijų programą: tiesioginio bendravimo programine įranga dėl spastinės tetraparezės, spastinės diplegijos ir diskinetinio cerebrinio paralyžiaus, ryškių oralinės motorikos, pažintinių funkcijų ir klausos sutrikimų, periferinio kalbėjimo aparato bei centrinės nervų sistemos pažeidimų ar funkcinių sutrikimų; pelės įtaisu dėl spastinės tetraparezės, spastinės diplegijos ir diskinetinio cerebrinio paralyžisus, ryškių smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimų, dėl kurių asmuo negali valdyti įprastos kompiuterio pelės; klaviatūra dėl spastinės tetraparezės, spastinės diplegijos ir diskinetinio cerebrinis paralyžiaus, ryškių smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimų, dėl kurių asmuo rankomis negali valdyti įprastos kompiuterio klaviatūros; kompiuterio valdymo svirtimi dėl spastinės tetraparezės, spastinės diplegijos ir diskinetinio cerebrini paralyžiaus, ryškių smulkiosios motorikos ar raidos sutrikimų, dėl kurių asmuo negali valdyti kompiuterio įprastu būdu; kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatoriumi) dėl daugybinė negalios, dėl kurios asmuo negali savęs išreikšti žodžiu (tai yra vienintelė priemonė, padedanti komunikuoti). Nustatytas šių priemonių naudojimo laikas – ne mažiau kaip 2 metai.

Paslaugos teikimo vieta: Asmenis aprūpina Centro teritoriniai padaliniai:

Paslaugai gauti reikalingi dokumentai:

  1. asmens ar vieno iš tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas arba teisę užsieniečiui nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantis dokumentas;
  2. dokumentas apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  3. Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymas;
  4. neįgaliojo pažymėjimas, (išskyrus asmenis po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų, turinčius akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems neįgalumas ar darbingumo lygis dar nenustatytas);
  5. išrašas iš medicinos dokumentų (forma Nr. 027/a) (išrašo galiojimo laikas – 12 mėnesių nuo jo išrašymo dienos);
  6. mokinio, moksleivio ar studento pažymėjimas;
  7. jei asmuo mokosi, – ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos ar (ir) pedagoginės psichologinės tarnybos, ar (ir) švietimo pagalbos tarnybos pažyma (rekomendacija) dėl priemonių įsigijimo tikslingumo asmenims iki 18 metų.

Tiesioginio bendravimo programine įranga, pelės įtaisais, klaviatūromis, kompiuterių valdymo svirtimis, kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatoriais) asmenys aprūpinami nemokamai.

Paslaugios teikimo ypatumai: Kai tiesioginio bendravimo programinė įranga, klaviatūra ir kompiuterinės kalbos įranga (kalbos sintezatorius) tampa nebereikalingos arba netinkamos naudoti, švarios, tvarkingos bei sukomplektuotos grąžinamos Centro teritoriniam padaliniui.

Kontaktinis asmuo: Techninės pagalbos neįgaliesiems centro aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis organizavimo skyriaus specialistė analitikė Rasa Sadeckaitė Kryževičienė, tel. 85 272 1106 el.paštas: [email protected]