Lietuvos transporto saugos administracija. Studentų praktika

Studentų praktikos atlikimas Lietuvos transporto saugos administracijoje

Tikslas – turimų žinių taikymas praktinėje veikloje.

Tikslinė grupė – mokymo įstaigų (universitetų, kolegijų ir kt.) pagrindinių, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentai.

Laukiami rezultatai – studentai įgis darbinės, praktinės patirties, susipažins su Administracijos veikla.

Paslaugos teikimo ypatumai: Priemonės, veiklos paslaugos bendra trukmė, periodiškumas – trukmė priklauso nuo sutartyje su praktikantu ir mokymo įstaiga sulygtų terminų.

Kontaktinis asmuo: Lietuvos transporto saugos administracijos Strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Justina Ališauskaitė, tel. (8 ) 694 27 002, el. paštas: [email protected]