Vidaus vandens kelių direkcija. Pramoginių laivų laivavedžių bei Vidaus vandenų transporto specialistų mokymai

Pramoginių laivų laivavedžių bei Vidaus vandenų transporto specialistų mokymai.Direkcija yra akredituota įstaiga rengti pramoginių laivų laivavedžių bei vidaus vandenų transporto specialistų mokymus.

Tikslas – suteikti vidaus vandenų laivybos srities atitinkamą kvalifikaciją.

Laukiami rezultatai: baigę mokymus, priklausomai nuo to kokią sritį pasirinko mokytis, išlakius mokyklinius egzaminus ir egzaminą Lietuvos transporto saugios laivybos administracijoje, gaunama upeivio, motoristo, mechaniko, kapitono (pradedant nuo žemiausios kvalifikacijos) kvalifikaciją arba gaunamas pramoginio laivo laivavedžio pažymėjimas. Pirmuoju atveju galima pretenduoti įsidarbinti Direkcijoje, antruoju – gaunama galimybė teisėtai pramoginiais tikslais plaukioti Lietuvos ir užsienio vidaus ir jūros vandenyse.

Tikslinė grupė: jaunimas nuo 18 metų

Priemonės, veiklos, paslaugos teikimo vietą ir sąlygos: Sudaromos sutartys dėl mokymų, kuriose aiškiai reglamentuota mokymų trukmė, kaina, sąlygos ir kita susijusi informacija. Yra galimybė mokintis ir nuotoliniu būdu. Preliminari mokymų trukmė iki 2 mėnesių derinant mokymų grafiką su mokymų vadovu. • keliami reikalavimai norintiems naudotis paslauga ar dalyvauti veikloje (pvz. amžius, išsilavinimas, dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint dalyvauti veikloje ar naudotis paslauga) – išankstinių sąlygų nėra.

Kita aktuali su paslaugos teikimu susijusi informacija: Dėl galimybės mokintis ir sąlygų prašome kreiptis į už mokymus atsakingą asmenį – Kelių ir hidrotechninių statinių skyriaus vadovą arba bendruoju Direkcijos tel. numeriu.

Kontaktinis asmuo: Kelių ir hidrotechninių statinių skyriaus vadovas Dainius Balevičius, dainius.balevič[email protected], 8 645 50897