Susisiekimo ministerija. Savanoriška praktika

Tikslas – turimų žinių taikymas praktinėje veikloje.

Laukiami rezultatai – asmenys įgis darbinės, praktinės patirties susipažins su ministerijos veikla, jos tikslais, valstybės tarnybos principais.

Tikslinė grupė: Savanorišką praktiką ministerijoje atlieka asmenys iki 29 metų, baigę aukštosios mokyklos ne mažiau kaip antrąjį pagrindinių ar vientisųjų studijų kursą.

Paslaugos teikimo ypatumai: Praktika Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje yra organizuojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, XIV skyriuje nustatyta tvarka. Plačiau su minėtomis taisyklėmis galima susipažinti https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nuostatai

Kontaktinis asmuo: Dalia Janulevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 660 31974, el. paštas: [email protected].