Susisiekimo ministerija. Studentų praktinio mokymo programa

Praktika Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijoje yra organizuojama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-155 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“, XIV skyriuje nustatyta tvarka. Plačiau su minėtomis taisyklėmis galima susipažinti https://sumin.lrv.lt/lt/administracine-informacija/nuostatai

Tikslinė grupė: atlieka aukštosios mokyklos pagrindinių ir vientisųjų studijų studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą.

Tikslas – studentų turimų teorinių žinių taikymas praktinėje veikloje. Sudaroma trišalė sutartis, paskiriamas praktikos vadovas, kuris formuoja užduotis ir koordinuoja praktikos veiklą. Praktikos pabaigoje aptariami rezultatai, diskutuojama apie lūkesčius ir pasiektus tikslus.

Laukiami rezultatai – studentai įgis darbinės, praktinės patirties susipažins su ministerijos veikla, jos tikslais, valstybės tarnybos principais.

Kontaktinis asmuo: Dalia Janulevičienė, Teisės ir personalo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 660 31974, el. paštas: [email protected].