Vidaus vandens kelių direkcija. Atvirų durų dienos moksleiviams, studentams

atvirų durų dienų metu supažindinama su Direkcijos veikla, vidaus vandenų transportu, kaip viena iš ekologiškiausių ir ekonomiškai naudingiausių transporto rūšimi, jos perspektyvomis Lietuvoje, suteikiama galimybė apžiūrėti laivus, baržas, žemsiurbes, kitą techniką, naudojamą vidaus vandenų kelių tvarkymui.

Tikslas – propaguoti vidaus vandenų transportą (vidaus vandenų laivybą), supažindinti su Direkcijos vykdoma veikla

Laukiami rezultatai: jaunimas bus supažindintas su vidaus vandenų transportu, kai kurie jauni žmonės tikėtina pasirinks profesiją, kuri reikalinga šiai transporto rūšiai aptarnauti ir ją plėtoti.

Tikslinė grupė: įvairaus amžiaus moksleiviai ir studentai. Direkcijoje yra lankęsi net pradinių klasių mokiniai, kuriems Direkcijos specialistai suprantama kalba papasakojo apie laivybą Lietuvoje.

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: Direkcija sudaro sąlygas apsilankyti Direkcijoje moksleivių ar studentų grupėms suderintu metu, paskiriant kvalifikuotus Direkcijos specialistus, priklausomai nuo lankytojams aktualių temų. Išankstinių sąlygų nėra, išskyrus tai, kad atvirų durų dienos moksleivių ar studentų grupėms organizuojamos darbo laiko metu. Kadangi Direkcija priskiriama prie įmonių, svarbių nacionalinio saugumo užtikrinimo požiūriu, teritorijoje yra specifinės technikos, turi būti sudarytas lankytojų sąrašas, nurodant atsakingą asmenį (mokytoją, dėstytoją) ir jo kontaktus.

Kita aktuali su priemonės, veiklos paslaugos teikimu susijusi informacija: Pageidautina kreiptis iš anksto – ne mažiau kaip prieš savaitę iki planuojamos apsilankymo dienos.

Kontaktinis asmuo: Personalo ir komunikacijos vadovė Justina Juozaponė, [email protected], 8 686 25664