Vidaus vandens kelių direkcija. Studentų praktika.

Suteikiama galimybė, pagal sutartis sudarytas tarp mokymo įstaigos ir Direkcijos atlikti praktiką įvairiuose Direkcijos padaliniuose. Palankiausios galimybės (ir galimybė priimti daugiau studentų) praktiką atlikti trijuose skyriuose, tai - Kelių ir hidrotechnikos statinių priežiūros skyrius, Hidrografijos skyrius ir Techninės priežiūros ir gamybos skyrius.

Tikslas – suteikti galimybę studentams atlikti praktiką Direkcijoje

Laukiami rezultatai: atlikus praktiką, ir baigus studijas, yra galimybė įsidarbinti Direkcijoje. Atlikus praktiką įstaigoje, kurioje studentas planuotų įsidarbinti, įgyjama konkrečių žinių ir praktikos, kuri būtent ir būtų reikalinga dirbant Direkcijoje.

Tikslinė grupė: jaunimas nuo 18-23 metų (ir vyresni studentai).

Paslaugos teikimo vieta ir sąlygos: sąlygos aptariamos sudarant tarp Direkcijos ir mokymo įstaigos sutartis, sąlygas aptariant su praktikantu. Išankstinių sąlygų nėra, tačiau studentas geriau jausis, jeigu jo būsima specialybė bus susijusi su vidaus vandenų transportu, hidrotechnika, geodezija, kartografija, žemėtvarka, statyba ar konkrečia profesija (kaip suvirintojas, šaltkalvis, metalo apdirbėjas ar kt.)

Kita aktuali su paslaugos teikimu susijusi informacija: būtina kreiptis prieš 1-2 savaites, siekiant tinkamai pasirengti studentų priėmimui į praktiką.

Kontaktinis asmuo: Personalo ir komunikacijos vadovė Justina Juozaponė, [email protected], 8 686 25664.