Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Studentų ir savanoriška praktika

Įstaigoje sudarytos galimybės studentams atlikti neatlygintiną praktiką. Taip pat galimas ir savanoriškos praktikos atlikimas. Dėl praktikos atlikimo į įstaigą galima kreiptis bet kuriuo metu.

Tikslas – suteikti galimybę turimas teorines žinias pritaikyti praktikoje;

Tikslinė grupė – aukštųjų mokyklų vientisųjų studijų ir pirmosios pakopos (bakalauro) studijų studentai, taip pat antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentai. Savanorišką praktiką gali atlikti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje.

Laukiamas rezultatas – supažindinti praktikos dalyvius su įstaigos struktūra, darbo profiliu ir vykdomomis užduotimis.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė, tel. +370 602 10477, el. paštas: [email protected]