Viešoji įstaiga „Plačiajuostis internetas“. Studentų praktika

Įstaigoje sudarytos galimybės studentams atlikti neatlygintiną praktiką. Studentai dėl praktikos atlikimo gali kreiptis bet kuriuo metu.

Tikslas – suteikti galimybę studentams jų turimas teorines žinias pritaikyti praktikoje; savanoriškos praktikos atlikimas Įstaigoje;

Tikslinė grupė – savanorišką praktiką Įstaigoje turi galimybę atlikti studentai iki 29 metų, studijuojantys aukštosiose mokyklose. Trukmė priklauso nuo sutartyje su praktikantu sulygtų terminų; dalyvauti veikloje gali iki 29 metų amžiaus studentai su kuriais sudaroma trišalė praktikos atlikimo sutartis.

Laukiamas rezultatas – supažindinti studentus su įstaigos struktūra, darbo profiliu ir vykdomomis užduotimis.

Kontaktinis asmuo: Viešosios įstaigos „Plačiajuostis internetas“ Teisės ir bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Jelena Streikuvienė el. paštas: j. [email protected], tel. +370 602 10477