Viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra. Studentų praktika

Studentų praktikos atlikimas. Transporto kompetencijų agentūra (toliau - TKA) priima studentus atlikti praktiką pagal vykdomos veiklos sritis.

Praktikos tikslas – viešinti TKA vykdomą veiklą bei formuoti teigiamą požiūrį į TKA.

Praktikos uždaviniai – susipažinti su TKA veiklos tikslais ir uždaviniais, vykdomomis funkcijomis; įgyti teorinių ir praktinių žinių ir įgūdžių.

Paslaugos teikimo ypatumai: Praktiką TKA organizuoja ir koordinuoja Teisės ir personalo skyrius. Teisės ir personalo skyrius gavęs studento prašymą dėl praktikos atlikimo kreipiasi į atitinkamo padalinio vadovą. Gavęs padalinio vadovo pritarimą dėl studento praktikos organizuoja Studento praktikos sutarties pasirašymą. Negavęs padalinio vadovo pritarimo dėl studento praktikos informuoja studentą, kad nėra galimybės priimti į praktiką. Paprastai praktiką TKA atlieka studentai, baigę ne mažiau kaip antrąjį studijų kursą. Studentui, atliekančiam praktiką TKA, yra paskiriamas praktikos vadovas, kuris ir yra atsakingas už studento praktikos užduočių formavimą ir veiklos kontrolę.

Kontaktinis asmuo: Rasa Garlienė, TKA Administravimo departamento direktorė, el.paštas: [email protected], mob.tel. 8686 79489