Adaptuoto ir išplėsto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas (konkursiniai projektai)

Konkursiniu būdu pagal kvietimą atrinkti projektai, kuriuos vykdo 24 savivaldybės. Vykdytojai – savivaldybių administracijos ir Visuomenės sveikatos biurai.

Tikslas – užtikrinti jaunimui (14-29 m.) palankias sveikatos priežiūros paslaugas (JPSPP) bei skatinti rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Laukiami rezultatai: bent 9663 jaunuoliai 24 savivaldybėse gaus kokybiškas JPSPP paslaugas.

JPSPP paslaugos jaunimui savivaldybėse

JPSP paslaugos jaunimui savivaldybėse teikiamos nuo 2021 m. kovo mėn. Jaunimas gali kreiptis į savo savivaldybėje esantį JPSPP koordinacinį centrą, kuriame dirba JPSPP koordinatoriai ir psichologai. JPSPP koordinacinio centro veikla ir galimybė pasinaudoti jame teikiamomis paslaugomis viešinama savivaldybėse.

JPSPP koordinatoriai:

 • užtikrina, kad būtų teikiamos jaunimo poreikius atitinkančios kokybiškos, konfidencialios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos bei skatina jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą;
 • teikia nemokamą ir konfidencialią konsultaciją ir / arba atvejo vadybos principu paremtą pagalbą jaunimui dėl šių problemų:
  1. alkoholio vartojimo,
  2. psichoaktyvių medžiagų vartojimo;
  3. antsvorio ir nutukimo;
  4. valgymo sutrikimų;
  5. depresijos;
  6. savižudybės grėsmes ir savižalos;
  7. lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo;
  8. seksualinio smurto atvejais.
 • įvertina konsultacijai atvykusio jaunuolio nusiskundimą, rizikos lygį ir sudaro paslaugų teikimo planą;
 • esant poreikiui, užtikrina jaunuolio patekimą pas tam tikrų sričių gydytojus per kuo trumpesnį laiką „Žaliojo koridoriaus principu“;
 • tarpininkauja jaunuoliui kreipiantis į kitų sektorių įstaigas;
 • glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais (toliau – VSB), organizuoja prevencines akcijas ir renginius bei informuoja jaunuolius apie galimybę dalyvauti aktualiuose VSB organizuojamuose mokymuose;
 • sukuria ir palaiko tarpsektorinį institucijų tinklą savivaldybėje, kuris užtikrina sklandų bendradarbiavimą paslaugų jaunimui teikimo srityje.

Koordinacinio centro psichologai:

atlieka psichologinį įvertinimą, teikia psichologines konsultacijas jaunimui dėl depresijos, valgymo sutrikimų, žalingų įpročių bei teikia psichologinę pagalbą krizinėje situacijoje atsidūrusiam jaunuoliui ir jo šeimos nariams;