Adaptuoto ir išplėsto Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (JPSPP) teikimo modelio įdiegimas (konkursiniai projektai)

Konkursiniu būdu pagal kvietimą atrinkti projektai, kuriuos vykdo 24 savivaldybės. Vykdytojai – savivaldybių administracijos ir Visuomenės sveikatos biurai.

Tikslas – užtikrinti jaunimui (14-29 m.) palankias sveikatos priežiūros paslaugas (JPSPP) bei skatinti rinktis sveikesnį gyvenimo būdą.

Laukiami rezultatai: bent 9663 jaunuoliai 24 savivaldybėse gaus kokybiškas JPSPP paslaugas.

JPSPP paslaugos jaunimui savivaldybėse

JPSP paslaugos jaunimui savivaldybėse teikiamos nuo 2021 m. kovo mėn. Jaunimas gali kreiptis į savo savivaldybėje esantį JPSPP koordinacinį centrą, kuriame dirba JPSPP koordinatoriai ir psichologai. JPSPP koordinacinio centro veikla ir galimybė pasinaudoti jame teikiamomis paslaugomis viešinama savivaldybėse. Savivaldybėse, projektai baigti įgyvendinti 2023 m. IV ketv. JPSPP koordinatorių paslaugas gavo 31 338 jaunuoliai. Projektų tęstinumo laikotarpiu, siekiant ir toliau užtikrinti paslaugų teikimą jaunuoliams, atvejo vadybos principu, pagalbą teikia 28 JPSPP koordinatoriai.

JPSPP koordinatoriai:

 • užtikrina, kad būtų teikiamos jaunimo poreikius atitinkančios kokybiškos, konfidencialios ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos bei skatina jaunus žmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą;
 • teikia nemokamą ir konfidencialią konsultaciją ir / arba atvejo vadybos principu paremtą pagalbą jaunimui dėl šių problemų:
  1. alkoholio vartojimo,
  2. psichoaktyvių medžiagų vartojimo;
  3. antsvorio ir nutukimo;
  4. valgymo sutrikimų;
  5. depresijos;
  6. savižudybės grėsmes ir savižalos;
  7. lytiškai plintančių ligų ir neplanuoto nėštumo;
  8. seksualinio smurto atvejais.
 • įvertina konsultacijai atvykusio jaunuolio nusiskundimą, rizikos lygį ir sudaro paslaugų teikimo planą;
 • esant poreikiui, užtikrina jaunuolio patekimą pas tam tikrų sričių gydytojus per kuo trumpesnį laiką „Žaliojo koridoriaus principu“;
 • tarpininkauja jaunuoliui kreipiantis į kitų sektorių įstaigas;
 • glaudžiai bendradarbiauja su savivaldybių visuomenės sveikatos biurais (toliau – VSB), organizuoja prevencines akcijas ir renginius bei informuoja jaunuolius apie galimybę dalyvauti aktualiuose VSB organizuojamuose mokymuose;
 • sukuria ir palaiko tarpsektorinį institucijų tinklą savivaldybėje, kuris užtikrina sklandų bendradarbiavimą paslaugų jaunimui teikimo srityje.

Koordinacinio centro psichologai:

atlieka psichologinį įvertinimą, teikia psichologines konsultacijas jaunimui dėl depresijos, valgymo sutrikimų, žalingų įpročių bei teikia psichologinę pagalbą krizinėje situacijoje atsidūrusiam jaunuoliui ir jo šeimos nariams;