Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio koregavimas ir koordinavimas nacionaliniu lygiu

Nuo 2019 m. vykdomas projektas “Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio koregavimas ir koordinavimas nacionaliniu lygiu” finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.

Projekto tikslinė grupė – jaunimas nuo 14-29 metų. Projekto vykdytojas – Higienos institutas. Projekto partneriai – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Jaunimui palankia sveikatos priežiūra siekiama stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padėti ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, orientuoti į jaunimui susirūpinimą keliančias problemas, sumažinti jaunų žmonių sergamumą lytiškai plintančiomis infekcijomis, ŽIV/AIDS, padėti išvengti nepageidaujamo nėštumo. Jaunimui palankių paslaugų koncepcija pabrėžia organizacinius sveikatos sistemos pokyčius, suteikiančius jauniems žmonėms galimybę gauti reikiamą sveikatos paslaugą saugioje aplinkoje, patogioje vietoje bei patogiu laiku, užtikrinant privatumą ir konfidencialumą (“Žaliojo koridoriaus principas”).

Šio projekto tikslas – sustiprinti savivaldybių specialistų gebėjimus įgyvendinant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) teikimo modelį. Šis projektas orientuotas į savivaldybės specialistų ir jaunimo koordinatorių kompetencijų didinimą teikiant platesnio spektro bei priimtinesnes paslaugas jaunimui. JPSPP teikimas apima 24 savivaldybes, kurios yra koordinuojamas nacionaliniu lygiu. Nacionalinis koordinatorius – Higienos institutas vykdo specialistų mokymus, organizuoja susitikimus, konferencijas, rengia jaunimo koordinatorių veiklos gaires, vykdo nuolatinį savivaldybių JPSPP specialistų konsultavimą bei veiklos koordinavimą.

Projektas vykdomas šiose savivaldybėse: Akmenės rajono sav., Anykščių rajono sav., Biržų rajono sav., Durskininkų sav., Elektrėnų sav., Ignalinos rajono sav., Jonavos rajono sav., Kaišiadorių rajono sav,. Kėdainių rajono sav,. Klaipėdos miesto sav., Klaipėdos rajono sav., Marijampolės rajono sav., Mažeikių rajono sav., Molėtų rajono sav., Panevėžio rajono sav., Plungės rajono sav., Rokiškio rajono sav., Širvintų rajono sav., Tauragės rajono sav., Vilkaviškio rajono sav., Raseinių sav., Šakių rajono sav., Ukmergės rajono sav., Zarasų rajono sav.

Pagrindinės vykdomos veiklos:

 1. sukurti 8 algoritmai pagal šiandienos aktualijas:
 2. “Neigiamo depresijos poveikio sveikatai mažinimas”;
 3. “Neigiamo savižudybių ir savižalos poveikio sveikatai mažinimas”;
 4. “Alkoholio vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas”;
 5. “Sveikatos sutrikimų, susijusių su antsvoriu ir nutukimu, mažinimas ”;
 6. “Lytiškai plintančių infekcijų ir neplanuoto nėštumo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas”;
 7. “Psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamo poveikio sveikatai mažinimas ”;
 8. “Pagalbos seksualinio smurto atveju algoritmas”;
 9. “Valgymo sutrikimų neigiamo poveikio sveikatai mažinimas”;
 10. Parengtos rekomendacijos psichinės sveikatos problemų turintiems jauniems žmonėms ir jų šeimoms apie paslaugų prieinamumą ir integravimosi į visuomenę galimybes;
 11. Vykdyti Jaunimui palankias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių koordinatorių mokymai (21 dienos, 168 val.):
 12. Įvado į JPSPP (1 dienos mokymai),
 13. Atvejo vadybos (7 dienų trukmės mokymai);
 14. Organizaciniai įgūdžių (2 dienų trukmės mokymai);
 15. Darbo komandoje įgūdžių (5 dienų mokymai),
 16. Komunikacinių įgūdžių (3 dienų mokymai);
 17. Mokymo įgūdžių (3 dienų mokymai);
 18. Parengtos jaunimo koordinatorių veiklos gairės;
 19. Vykdomas nuolatinis modelio įgyvendinimo koordinavimas, jaunimo koordinatorių konsultavimas, jų kompetencijų didinimas organizuojant įvairius susitikimus/seminarus - per 2022 metus įvyko 9 susitikimai;
 20. Vykdomas Interneto svetainės www.sveikatostinklas.lt administravimas.

Kontaktiniai asmenys: Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro vyr. specialistė Aida Butkienė, tel. 8 607 96052, el. paštas: [email protected] Higienos instituto Sveikatos stiprinimo centro vyr. specialistė Mintarė Jurgilaitė, tel. 8 607 96052, el.paštas: [email protected]