Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Studentų ir specialistų praktika

Tikslas: Sudaryti galimybes atlikti praktiką įvairių su tarnybos veikla susijusių sričių specialistams ar studentams;

Praktiką VMVT gali atlikti Lietuvos ir užsienio šalių mokymo įstaigų moksleiviai ir studentai bei asmenys, atliekantys savanorišką praktiką. Savanorišką praktiką abipusiu susitarimu VMVT savanoriškai gali atlikti asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje. Asmuo tuo pačiu metu atlikti savanorišką praktiką gali ne daugiau kaip pagal vieną savanoriškos praktikos sutartį.

Savanoriškos praktikos sutartis su VMVT gali būti sudaroma ne daugiau kaip vieną kartą.

Savanoriškos praktikos atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Praktika leistų studentams daugiau sužinoti apie tarnybos darbo pobūdį, galimybes dirbti, o darbdaviui suteikia galimybes sudominti ir pakviesti tarnyboje dirbti jaunus specialistus.

Praktikos trukmė turi būti ne trumpesnė nei 1 savaitė, bet ne ilgesnė nei 6 mėnesiai. Savanorišką praktiką atliekančio asmens sudarytos savanoriškos praktikos sutarties terminas negali būti ilgesnis kaip 2 mėnesiai per kalendorinius metus.

Paslaugos teikimo ypatumai: Praktikantui, norinčiam atlikti praktiką VMVT, reikia turėti galiojančius dokumentus: pasą arba asmens tapatybės kortelę ir asmens medicininę knygelę (jeigu jos neturi, praktikantas turi pasitikrinti sveikatą sveikatos priežiūros įstaigoje prieš prasidedant praktikai. VMVT tenkinus praktikanto prašymą atlikti praktiką VMVT, praktikantas pateikia praktinio mokymo sutartį (3 egzempliorius), kurią pasirašo praktikantas ir VMVT direktorius arba VMVT departamento ar VMVT departamento skyriaus vadovas, o sudarant trišalę sutartį – ir mokymo įstaigos atstovas. Praktinio mokymo sutartyje turi būti nurodytas praktikos atlikimo laikas ir terminas arba padarytas šis įrašas: „Praktika atliekama pagal patvirtintą praktikos atlikimo (darbo) grafiką“ ir šis grafikas turi būti pridedamas prie praktinio mokymo sutarties.

Praktika yra neatlygintina.

Daugiau informacijos : https://vmvt.lt/veikla/praktikos-atlikimas-vmvt

Kontaktinis asmuo: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, personalo skyrius, Vyriausioji specialistė Irena Vaškelienė, tel. (8 5) 249 1638, el. paštas: [email protected]