Respublikinio priklausomybės ligų centro veikla

Respublikinis priklausomybės ligų centras (ir jo filialai) teikia priklausomybės ligų gydymo paslaugas pagal atitinkamas indikacijas teisės aktų nustatyta tvarka visiems Lietuvos gyventojams. Šiuo metu Visoje Lietuvoje plečiamas priklausomybės konsultantų tinklas. Kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo. Konsultantai dirba tik mokslu pagrįstais metodais, laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Priklausomybės konsultantai negydo, tačiau atsižvelgdami į besikreipiančio žmogaus situaciją, gali pasiūlyti konkrečiai jam aktualias paslaugas – nuo patarimų ir informacijos suteikimo iki trumpųjų intervencijų, stebėsenos. Priklausomybės konsultantai suteikia žmonėms motyvacijos keistis, patikimų žinių bei kitokią pagalbą atpažįstant ir įveikiant priklausomybę.

Informaciją apie priklausomybių konsultantų veiklą galima rasti http://www.prik.lt ją taip pat teikia savivaldybių visuomenės sveikatos biurai.