Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje

Pagrindinis projekto tikslas – ugdyti mokinius, gebančius sąmoningai ir kryptingai planuoti savo karjerą. Projekto veiklomis siekiama: užtikrinti karjeros paslaugų patrauklumą ir prieinamumą visiems mokiniams nuo ankstyvojo mokyklinio amžiaus; sudaryti galimybę karjeros paslaugas gauti socialinę atskirtį patiriantiems asmenims; mažinti paslaugų prieinamumo skirtumus tarp kaimo ir miesto vietovėse besimokančių vaikų; didinti karjeros paslaugų patrauklumą, dalį paslaugų teikti ne tik realioje, bet ir virtualioje aplinkoje; sudaryti sąlygas mokiniams, įsivertinus savo gebėjimus, pasitikrinti savo profesinį pasirinkimą realioje darbo vietoje, t. y., tikroviškose darbo aplinkose; skatinti mokinių motyvaciją planuoti savo karjerą, naudojant jiems patrauklias inovatyvias priemones ir teikiant šiuolaikiškas paslaugas.

Projektą koordinuoja Ministerijai pavaldus, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Daugiau informacijos: https://www.lmnsc.lt/es-projektas-kokybisku-karjeros-paslaugu-teikimas-realioje-ir-virtualioje-aplinkoje/